--> -->
Zaprawa murarska do klinkieru brązowa Zobacz większe

Zaprawa murarska do klinkieru brązowa

31,25 zł

Więcej informacji

Do wznoszeniu murów wewnętrznych i zewnętrznych z klinkierowej cegły licującej z jednoczesnym wykonaniem spoiny pełnej o charakterze ozdobnym (kolorowym). Nadaje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych (fundamentowych i elewacyjnych), a także ogrodzeń i kominów. Zalecane grubości spoin 12 - 15 mm. 

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA ZAPRAWY
Zaprawę należy wsypać do wody w proporcji wynikającej z zastosowania (patrz deklaracja cech) . Nadaje się do użycia po wymieszaniu i zachowuje przydatność do użycia przez maksymalnie 3 godziny. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę należy powtórnie wymieszać. Zaprawę przygotować i nanosić przy pomocy typowych urządzeń i narzędzi murarskich. Prace wykonywać w temperaturze +8°C do + 25°C. 

  WARUNKI POPRAWNEGO UŻYCIA ZAPRAWY 
1. Zabezpieczenie wznoszonego muru przed kapilarnym podciąganiem 
  wilgoci (izolacja). 
2. Stosowanie cegły klinkierowej dobrej jakości. 
3. Prawidłowe wymieszanie zaprawy i równomierne zdyspergowanie 
  pigmentów. 
4. Staranne odmierzanie powtarzalnej ilości wody w minimalnej ilości, 
  gwarantującej odpowiednią plastyczność zaprawy. 
5. Wykonywanie prac w odpowiednich warunkach cieplno-wilgotnościowych, 
  temperatura wykonywania od +8ºC do +25ºC. 
6. Ochrona świeżo wzniesionego muru przez okres minimum 14 dni przed 
  zawilgoceniem i nadmiernym nasłonecznieniem. 

Uwaga: Wykonywanie licowania muru w warunkach przedozowania wody, obniżonej temperatury, wysokiej wilgotności powietrza, silnego nagrzania słońcem świeżo wykonywanej spoiny oraz podciąganie kapilarne wilgoci w murze - prowadzi do zagrożenia powstania wykwitów. W związku z powyższym Producent ponosi wyłącznie odpowiedzialność za jakość zaprawy w odniesieniu do deklarowanych cech opartych na powołanych normach. 


ZUŻYCIE ZAPRAWY
Średnie zużycie wynosi około 45-55 kg/m2 muru grubości 1 cegły przy użyciu cegły pełnej. 

OPAKOWANIA
Sucha zaprawa pakowana jest w wentylowe worki papierowe, wielowarstwowe o nominale 25kg. 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, na paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WARUNKI GWARANCJI
Stosować ściśle wg zaleceń Producenta oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Komentarze użytkowników

Write a review

Zaprawa murarska do klinkieru brązowa

Zaprawa murarska do klinkieru brązowa

Write a review