--> -->
Zaprawa wyrównawcza cementowa Zobacz większe

Zaprawa wyrównawcza cementowa

16,73 zł

Więcej informacji

Przeznaczona jest do wykonywania warstwy wyrównującej podłoże ceramiczne lub mineralne dla prawidłowego i ekonomicznego przyklejania płytek przy pomocy cienkowarstwowych zapraw klejowych. Nie należy jej mylić z zaprawami szpachlowymi i wygładzającymi. Do stosowania wewnątrz budynków.


WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa wyrównawcza po zarobieniu wodą stanowi silną, standardowo wiążącą zaprawę cementową, o dodatkowo zwiększonej przyczepności do podłoży i podwyższonej odporności na "spalanie" cementu. (Uziarnienie zaprawy: do ok. 1,0mm). 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożami pod zaprawę wyrównawczą są mury z cegieł bądź pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków gazobetonowych, betonowych, tynków cementowych itp. podłoża ceramiczne i mineralne, o dobrych właściwościach mechanicznych. Podłoża nowe, za wyjątkiem ich oczyszczenia, usunięcia luźno związanych części zaprawy i wstępnego. wyrównania przestrzeni powodujących skokową zmianę grubości (np. przestrzenie do lica muru przy murowaniu na tzw. puste spoiny), nie wymagają dodatkowych zabiegów. W przypadku podłoży starych, należy je przygotować poprzez wcześniejsze usunięcie słabo związanych, pękających tynków, uzupełnienie ubytków, oraz dobre zwilżenie. Podłoże winno być równe, nie pylące, wolne od smarów itp. substancji obniżających przyczepność nanoszonej warstwy zaprawy. Warstwy farby należy usunąć, a ślady agresji biologicznej (zagrzybienia, pleśń, mchy i porosty) usunąć i zneutralizować dostępnymi środkami. Podłoża o zwietrzałej, nadwątlonej strukturze zewnętrznej zaleca się zagruntować preparatem gruntującym IZOLBET EG. 

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę należy dokładnie wymieszać z czystą, chłodną wodą, w proporcji około 3,51 wody na jedno opakowanie 25kg, mieszając ręcznie lub mechanicznie aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem. Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą wynosi ok. 2 godz. w temperaturze otoczenia ok. 20°C. Zaprawę należy nakładać przy pomocy pacy metalowej równomierną grubością (grubość warstwy min. - 6mm, max. - 30mm), niezbędną dla uzyskania efektu wyrównania powierzchni. Po ok. 24h w warunkach termicznych i wilgotnościowych zbliżonych do panujących w. pomieszczeniach mieszkalnych (temp. ok.20±2°C i wilgotność wzgl. ok.50±10%).na tak wykonaną wyprawę można stosować cementową cienkowarstwową zaprawę klejową do płytek ceramicznych. Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) winna zawierać się w przedziale od +5 °C do +25 °C . 


ZUŻYCIE
Zużycie zaprawy wyrównawczej wynosi ok. 1,7 kg/m2 powierzchni, przy 1 mm grubości warstwy . 

OPAKOWANIA

Zaprawa wyrównawcza cementowa pakowana jest fabrycznie w worki papierowe z wkładką foliową, w porcjach 25kg. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, zalecane na paletach, w warunkach suchych (przy wilgotności względnej poniżej 65%). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Komentarze użytkowników

Write a review

Zaprawa wyrównawcza cementowa

Zaprawa wyrównawcza cementowa

Write a review