--> -->
Tynk cementowo - wapienny do nakładania ręcznego Zobacz większe

Tynk cementowo - wapienny do nakładania ręcznego

38,12 zł

Więcej informacji

Do wykonania oraz naprawy tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Jest zaprawą o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się do wykonywania przecierek na tynkach istniejących i wyrównywania powierzchni warstwą grubości od 8 do 25mm.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa tynkarska powinna być nakładana lub narzucana wyłącznie na oczyszczone z pyłu, tłuszczu, resztek farb itp. substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych sztywne podłoże. W przypadku widocznych uszkodzeń powierzchni wymagane jest jej skucie i uzupełnienie. Podłoża chłonne przed zastosowaniem zaprawy zagruntować emulsją gruntującą IZOLBET EG lub zwilżyć wodą. 

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodą aż do uzyskania jednorodnej masy. Ilość dozowanej wody należy dobierać każdorazowo w zależności od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chłonności) podłoża, wilgotności i temperatury otoczenia. Zwykle jest to około 4,5-5,0 l wody na 25kg suchej masy. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje właściwości użytkowe maksymalnie 3 godziny. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość, nie mniejszą od 8mm i nie większą od 25mm . Prace należy wykonywać przy temperaturze podłoża od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym wysychaniem. Pielęgnować przez zraszanie wodą w pierwszym tygodniu od wykonania. 

ZUŻYCIE ZAPRAWY
Średnie zużycie zaprawy tynkarskiej wynosi około 25 kg (1 worek) na 1 m² tynkowanej powierzchni muru przy grubości tynku 15mm. Zużycie może zmieniać się w zależności od stopnia nierówności podłoża. 

OPAKOWANIA
Worki wentylowe wielowarstwowe w porcjach 25kg. 

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę tynkarską należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (zalecane na paletach) w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przydatności wynosi 9 miesięcy od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu. 

WARUNKI GWARANCJI

Stosować ściśle wg zaleceń Producenta oraz zasad sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Komentarze użytkowników

Write a review

Tynk cementowo - wapienny do nakładania ręcznego

Tynk cementowo - wapienny do nakładania ręcznego

Write a review