--> -->
osuszanie murów Zobacz większe

Osuszanie Murów - Suchy Dom Professional 5L

Osuszanie ścian, murów, budynków i fundamentów metodą zastrzyków krystalicznych. Karta środka Suchy Dom Professional

Więcej szczegółów

493,23 zł

Więcej informacji

Suchy Dom jest to koncentrat estru etylowego kwasu krzemowego o stężeniu > 50%. Substancje czynne pod wpływem działania siły grawitacji przenikają głęboko w podłoże i wchodzą w reakcję z dostępnymi środkami wiążącymi tworząc nierozpuszczalne w wodzie związki. Struktura porowata muru zostaje zamknięta i hydrofobizowana. Oprócz poziomo wstawionej blokady przeciwwilgociowej zostaje osiągnięte wzmocnienie wytrzymałości betonu i muru oraz dodatkowa ochrona przed korodowaniem.

Suchy Dom jest opracowany na bazie etylowego esteru kwasu krzemowego. Po zastosowaniu system kapilarny materiałów budowlanych absorbuje ten produkt, przetransportowując go w głębsze strefy. Przy pomocy neutralnego katalizatora, etylowy ester kwasu krzemowego wchodzi w reakcję z wilgotnością atmosfery, odpowiednio z wodą absorbowaną przez ściany kapilarne. W ten sposób tworzy się żel kwasu krzemowego (SiO2aq), substancja podobna do szkła, oraz produkt uboczny-etanol, który utlenia się. Większa część etylowego esteru kwasu krzemowego jest zamieniana w żel kwasu krzemowego, po dwóch tygodniach w normalnych warunkach klimatycznych (20st C, 50% wilgotności atmosferycznej), co oznacza, że zostaje wtedy osiągnięta końcowa twardość materiału. 

Produkt wnika w chłonne kapilary i krystalizuje się, przez co blokuje podciąganie wilgoci w murze. Produkt można stosować na wszelakich murach: ceglanych, betonowych, betonowo-wapiennych, silikatowych itd.

Zalety:

  • Wysoki stopień penetracji porów
  • Całkowita blokada podciągania kapilarnego
  • Bardzo dobra zdolność przenikania między różnymi warstwami muru
  • Bardzo wysoki wskaźnik jakości do ceny
  • Nie zmienia właściwości mechanicznych muru
  • Łatwy w aplikacji i użyciu

Test środka Suchy Dom:

Przykład praktycznego zastosowania środka Suchy Dom

Osuszanie murów - Zastrzyki najlepszą metodą wykonania izolacji

Osuszanie ścian to także ważny element energooszczędności budynku. Wentylacja czy klimatyzacja nie usunie nadmiaru wilgoci i pary wodnej z pomieszczeń. Zbyt słaba izolacja pozioma i pionowa fundamentów budynku lub samej piwnicy, może powodować powstawanie dużej ilości pleśni i grzybów. Wtedy bezwzględnie należy budynek osuszyć. Wśród metod pozbycia się wilgoci z domu, najlepszą i najczęściej stosowaną jest metoda zastrzyków krystalicznych (iniekcji krystalicznej). Zastosowanie zastrzyków nie tylko wzmocni ściany, ale usunie z nich wilgoć i skondensowaną wodę dzięki czemu ściana uzyska lepszy współczynnik izolacji termicznej. Wykonanie zastrzyków nie jest zależne od konstrukcji domu oraz rodzaju gruntu, ważne jest aby wykonać je prawidłową metodą tzn w odpowiednich odstępach, pod odpowiednim kątem i na odpowiednią głębokość. Osuszanie należy wykonać przed planowanym ociepleniem budynku styropianem albo wełną mineralną. Operacje można wykonać samodzielnie, jest ona prosta i bezpieczna, można także znaleźć wykonawcę, jednak w tym przypadku, należy zadbać, aby firma wykonująca zapoznała się dobrze z instrukcją, ponieważ inne technologie dostępne na rynku różnią się metodologią. Zastrzyki jako najlepsza na rynku metoda usuwania zawilgoceń i pożegnania się w wilgocią raz na zawsze jest przy okazji metodą o najlepszym współczynniku ekonomiczny. Przy stosunkowo niewielkim budżecie można uzyskać bardzo dobre rezultaty na bardzo długi czas. Dzieje się tak dzięki temu, że parametry izolacyjne nie ulegają pogorszeniu na przestrzeni lat. Izolacje przeciwwilgociowe jako izolacje techniczne powinny być wykonane z dbałością i z zastosowanie reżimu technologicznego. Wykonanie odwiertów zbyt oddalonych od siebie, zbyt bliskich, zbyt głębokich bądź zbyt płytkich spowoduje zmniejszenie skuteczności izolacji i podciąganie kapilarne wód gruntowych.

 

 

Przy pomocy środka Suchy Dom każdy, samodzielnie i bez wielkiego wysiłku wykona osuszanie muru dzięki wytworzeniu w ciele murów izolacji poziomej. Iniekcja krystaliczna budynków, murów, fundamentów zapewni lepszą jakość powietrza. Drewniane okna i drzwi nie będą się krzywić z powodu wilgoci, izolacja murów zwiększy komfort mieszkania. Budynek po wykonaniu izolacji murów, nie tylko nie będzie podciągał wody, ale izolacja zwiększy także wytrzymałość mechaniczną samych ścian i murów. Izolacja fundamentów domów może być wykonana samodzielnie, na rynku są także profesjonalne firmy, które wykonują tego typu usługi z wykorzystaniem środka Suchy Dom, tym nie mniej samodzielna  iniekcja  izolacji poziomej nie jest trudna i nie wymaga dużego nakładu pracy. Jeżeli chcesz skorzystać z usług firmy i jesteś zainteresowany większą ilością informacji oraz akceptujesz naszą politykę prywatność, wyślij zapytanie mailowe a udostępnimy więcej danych na temat usługi iniekcji krystalicznej.

Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej

Fundamenty budynków są szczególnie narażone na zawilgocenie. Przed podciąganiem wody z gruntu chronią poziome izolacje fundamentów oraz pionowe izolacje ścian piwnic. Za zawilgocenie murów odpowiada wiele czynników, m.in. kapilarne podciąganie wody z gruntu, sposób, w jaki wykonano izolację termiczną (zwłaszcza po stronie wewnętrznej), roślinność na fasadach, grzyb czy wadliwa budowa obiektu. Skuteczność osuszania zależy przede wszystkim od zastosowanej technologii, precyzji prac, jakości urządzenia wiercącego, spełnienia wymogów technicznych oraz przestrzegania zaleceń w zakresie odpowiedniego użytkowania obiektu po osuszeniu. Czasem konieczne są dodatkowe prace komplementarne (np. usunięcie bujnych pnączy z fasady).

 

W praktyce stosuje się różne metody osuszania budynków. Jedną z nich jestmetoda iniekcji krystalicznej. To polska metoda, z której obecnie korzysta się w kilkunastu krajach Europy. Jej twórcą jest dr inż. Wojciech Nawrot. Dzięki wykorzystaniu tej metody, możesz wytworzyć izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową wewnątrz budynku bez konieczności odkopywania murów zewnętrznych. W ścianach powstaje blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego, co powoduje, że woda zostaje efektywnie zatrzymana przy gruncie.

 

Metoda zastrzyków krystalicznych służy do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na materiały, z których wykonano konstrukcję. Budowa i grubość murów oraz poziom ich zawilgocenia czy zasolenia nie mają znaczenia. Jeżeli szukasz skutecznej, przyjaznej środowisku naturalnemu, prostej w zastosowaniu, a jednocześnie taniej metody osuszania budynków, technologia iniekcji krystalicznej spełnia wszystkie te kryteria. Z jej pomocą uzyskasz izolację o bezterminowej trwałości. Twoja budowa będzie bezpieczna nawet, gdy od osuszania minęło sporo czasu, woda gruntowa mocno niszczyła fundamenty, a mury wciąż atakował grzyb.

 

Osuszanie murów z wykorzystaniem metody iniekcji krystalicznej rozpoczyna się od wywiercenia otworów iniekcyjnych w ścianach – na dwóch poziomach, równolegle do posadzki. Do każdego otworu wprowadza się do pełna środek iniekcyjny. Wystarczy lejek z rurką. Specjalistyczne urządzenia nie są potrzebne. Polskim środkiem, który służy do osuszania budynków metodą iniekcji krystalicznej, jest Suchy Dom Professional. W 100% polska produkcja to nie tylko najwyższa, polska jakość i działanie dopasowane do panujących w naszym kraju warunków atmosferycznych, ale również duże oszczędności. Polska marka jest w stanie zaoferować produkt w znacznie niższej cenie niż zagraniczna konkurencja. Polska mieszanina bardzo łatwo się wprowadza. Po ok. 10 minutach należy uzupełnić płyn w otworach, a po godzinie czynność powtórzyć. Środek iniekcyjny jest jednocześnie środkiem zaślepiającym, co zwiększa estetykę późniejszych prac wykończeniowych. Co ważne, do metody iniekcji krystalicznej, poza wiertarką, nie są wymagane żadne urządzenia. Nie potrzebujesz też narzędzi. Użyteczne wskazówki i porady dotyczące używania środka znajdziesz na opakowaniu Suchy Dom Professional oraz w naszych filmikach instruktażowych. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz fachowej porady, możesz do nas zadzwonić lub napisać. Chętnie pomożemy!

Metoda iniekcji

Jedną z najpopularniejszych, inwazyjnych technik osuszania murów budynków jest metoda iniekcji. W przegrodzie wytworzona zostaje blokada (przepona) przerywająca podciąganie kapilarne. Wraz z upływem czasu, w strefie muru - nad blokadą powstaje obszar o standardowej wilgotności. Wyróżnić można 4 odmiany tej metody: iniekcję grawitacyjną, ciśnieniową, elektroiniekcję oraz termoiniekcję.

Iniekcja grawitacyjna polega na wywierceniu w przegrodzie otworów o średnicy 20-30 mm co 10-12,5 cm, z kątem nachylenia około 30-45o. Jest obecnie rzadko stosowana, głównie ze względu na nieskuteczność działania w przypadku mocno zawilgoconych murów.

Iniekcja ciśnieniowa, która wyparła w/w wariant grawitacyjny, polega na wykonaniu mniejszych nawiertów (o średnicy 12-18 mm) pod kątem kilku-kilkunastu stopni (max. 30o). Odmianą iniekcji ciśnieniowej jest metoda tzw. „mokre w mokre” oraz z użyciem aktywatora. W trakcie zabiegu stosuje się preparaty bezrozpuszczalnikowe na bazie m.in. krzemianów, silanów, siloksanów, silikonianów i akrylanów. Istnieje możliwość zastosowania płynnej parafiny, jednak konieczne jest wcześniejsze podgrzanie muru i iniektu przy użyciu specjalistycznego, sterowanego elektronicznie sprzętu (tzw. termopakerów).

Iniekcja krystaliczna jest opatentowaną metoda osuszania budynków. Można ją stosować niezależnie od grubości oraz stopnia zawilgocenia i zasolenia muru. Do wykonanych otworów, bez wstępnego osuszania muru, wprowadza się specjalną zaprawę iniekcyjną, tj. wodny roztwór cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego. Po ok. 7-10 dniach w murze wytworzy się skuteczna blokada.

Elektroiniekcja łączy zjawisko elektroosmozy ze standardową iniekcją. W metodzie tej wykorzystuje się prąd stały o napięciu 24V, by wywołać różnicę potencjałów w murze, wymuszając w ten sposób ruch wilgoci w porach. Następnie, po opróżnieniu kapilar, gdy poziom zawilgocenia muru spadnie do max. 10%, wykonuje się iniekcję.

Termoiniekcja to iniekcja z zastosowaniem czynnika termicznego (dawniej używano rozpuszczalnikowych roztworów żywicy metylosilikonowej). Polega na wstępnym osuszeniu fragmentu obiektu do poziomu max. 7% wilgotności masowej i wykonaniu klasycznej iniekcji. W metodzie tej ciepło generowane jest przez termowentylatory lub generatory mikrofalowe. Termoiniekcję łączy się często z metodą ciśnieniową. Po wstępnym osuszeniu pasa muru przy użyciu mikrofalowych generatorów, wykonuje się iniekcję ciśnieniową.

Szczegóły na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie realizacji zamówienia znajdziesz w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności zawiera także informacje o administratorze Twoich danych. Prosimy, zapoznaj się z nimi przed zakupem.

Wilgoć w ścianach – skąd się bierze?

Problem wilgoci w ścianach może dotyczyć zarówno budynków z cegły, jak i tych wykonanych z kamienia czy pustaków. Woda znajdująca się w gruncie zostaje zassana przez drobne otworki w murze, przenika w strukturę budynku i przemieszcza się ku górze w wyniku podciągania kapilarnego – aż do poziomu, gdy grawitacja zaczyna przeciwdziałać sile kapilarnej.

Chociaż wilgoć zwykle nie przekracza wysokości 1,4 metra, to skutki zawilgocenia ścian, np. osady soli, mogą być widoczne na znacznie wyższych poziomach obiektu. Dzieje się tak w przypadku zastosowania tapet winylowych, tynków nieoddychających, paneli, płytek ceramicznych i klinkierowych, niektórych typów farb oraz innych, nieprzepuszczających okładzin ściennych.

Jak wyremontować ściany po zawilgoceniu i osuszeniu?

Po wyeliminowaniu przyczyn wilgoci i całkowitym osuszeniu ścian możemy przystąpić do prac remontowo-wykończeniowych. Należy sprawdzić, czy na tynkach oraz farbach wewnątrz obiektu nie ma śladów pleśni ani nalotów z soli. W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak zawilgocenia/zasolenia, powinniśmy zastosować profesjonalne preparaty do odgrzybiania ścian i usuwania osadów solnych.

Jak usunąć pleśń ze ścian?

Pleśń na ścianach zwykle przyjmuje postać czarnego, brązowego lub ciemnoszarego nalotu. Jeśli nie uszkodziła istotnie tynku, usuwamy ją za pomocą specjalnego środka chemicznego. Następnie oczyszczone miejsce możemy pomalować. Warto przed nałożeniem farby zastosować podkład blokujący, co zapobiegnie szybkiemu powrotowi nalotów.

Jak usunąć naloty solne?

Sól na ścianach przyjmuje formę charakterystycznych, białych osadów. Jeśli nie doszło do poważnego naruszenia struktur tynku, możemy zastosować neutralizator soli. Jeżeli jednak tynk został mocno uszkodzony, musimy go usunąć aż do wysokości ok. metra nad najwyższym, zawilgoconym punktem ściany. Do pomiaru wilgoci używamy wilgotnościomierza. Po usunięciu tynku należy oczyścić ścianę i zastosować środek do usuwania pleśni albo neutralizator soli i dokładnie odkurzyć powierzchnię przed ponownym tynkowaniem. Możemy również zamocować specjalną matę z neutralizatorem albo zmieszać neutralizator z masą do wykonania tynku.

Co to jest tynk renowacyjny i jak go wykonać?

Tynk renowacyjny służy do naprawy ścian mocno zniszczonych w wyniku zawilgocenia lub zasolenia, np. w strefie natryskowej, piwnicach, saunach czy pralniach. Aby wykonać tynk renowacyjny, należy usunąć w całości stary, zniszczony tynk oraz dokładnie osuszyć ścianę. Następnie odpowiednio zabezpieczamy powierzchnię przed wilgocią i solą za pomocą specjalistycznej chemii, co pozwoli uniknąć podobnych problemów w przyszłości. W kolejnym etapie odnawiamy tynk na elewacji. Warto sięgnąć po wodoodporne materiały.

Pobierz