--> -->
4.7 9947
osuszanie murów Zobacz większe

Osuszanie Murów - Iniekcja krystaliczna - Suchy Dom Professional 5L

Chemiczne osuszanie ścian, piwnic, murów, budynków i fundamentów metodą zastrzyków krystalicznych profesjonalnym preparatem krzemionkowym do samodzielnej aplikacji.

Więcej szczegółów

493,23 zł

Więcej informacji

Suchy Dom jest to koncentrat estru etylowego kwasu krzemowego o stężeniu > 50%. Substancje czynne pod wpływem działania siły grawitacji przenikają głęboko w podłoże i wchodzą w reakcję z dostępnymi środkami wiążącymi tworząc nierozpuszczalne w wodzie związki. Struktura porowata muru zostaje zamknięta i hydrofobizowana. Oprócz poziomo wstawionej blokady przeciwwilgociowej zostaje osiągnięte wzmocnienie wytrzymałości betonu i muru oraz dodatkowa ochrona przed korodowaniem.

Suchy Dom jest opracowany na bazie etylowego esteru kwasu krzemowego. Po zastosowaniu system kapilarny materiałów budowlanych absorbuje ten produkt, przetransportowując go w głębsze strefy. Przy pomocy neutralnego katalizatora, etylowy ester kwasu krzemowego wchodzi w reakcję z wilgotnością atmosfery, odpowiednio z wodą absorbowaną przez ściany kapilarne. W ten sposób tworzy się żel kwasu krzemowego (SiO2aq), substancja podobna do szkła, oraz produkt uboczny-etanol, który utlenia się. Większa część etylowego esteru kwasu krzemowego jest zamieniana w żel kwasu krzemowego, po dwóch tygodniach w normalnych warunkach klimatycznych (20st C, 50% wilgotności atmosferycznej), co oznacza, że zostaje wtedy osiągnięta końcowa twardość materiału. 

Produkt wnika w chłonne kapilary i krystalizuje się, przez co blokuje podciąganie wilgoci w murze i powoduje osuszanie muru. Produkt można stosować na wszelakich murach: ceglanych, betonowych, betonowo-wapiennych, silikatowych itd.

Zalety:

  • Wysoki stopień penetracji porów
  • Całkowita blokada podciągania kapilarnego i osuszanie muru
  • Bardzo dobra zdolność przenikania między różnymi warstwami muru
  • Bardzo wysoki wskaźnik jakości do ceny
  • Nie zmienia właściwości mechanicznych muru
  • Łatwy w aplikacji i użyciu

Test środka Suchy Dom:

Przykład praktycznego zastosowania środka Suchy Dom - osuszanie muru:

Osuszanie murów - Zastrzyki najlepszą metodą wykonania izolacji

Osuszanie ścian to także ważny element energooszczędności budynku. Wentylacja czy klimatyzacja nie usunie nadmiaru wilgoci i pary wodnej z pomieszczeń. Zbyt słaba izolacja pozioma i pionowa fundamentów budynku lub samej piwnicy, może powodować powstawanie dużej ilości pleśni i grzybów. Wtedy bezwzględnie należy budynek osuszyć. Wśród metod pozbycia się wilgoci z domu, najlepszą i najczęściej stosowaną jest metoda zastrzyków krystalicznych (iniekcji krystalicznej). Zastosowanie zastrzyków nie tylko wzmocni ściany, ale usunie z nich wilgoć i skondensowaną wodę dzięki czemu ściana uzyska lepszy współczynnik izolacji termicznej. Wykonanie zastrzyków nie jest zależne od konstrukcji domu oraz rodzaju gruntu, ważne jest aby wykonać je prawidłową metodą tzn w odpowiednich odstępach, pod odpowiednim kątem i na odpowiednią głębokość. Osuszanie należy wykonać przed planowanym ociepleniem budynku styropianem albo wełną mineralną. Operacje można wykonać samodzielnie, jest ona prosta i bezpieczna, można także znaleźć wykonawcę, jednak w tym przypadku, należy zadbać, aby firma wykonująca zapoznała się dobrze z instrukcją, ponieważ inne technologie dostępne na rynku różnią się metodologią. Zastrzyki jako najlepsza na rynku metoda usuwania zawilgoceń i pożegnania się w wilgocią raz na zawsze jest przy okazji metodą o najlepszym współczynniku ekonomiczny. Przy stosunkowo niewielkim budżecie można uzyskać bardzo dobre rezultaty na bardzo długi czas. Dzieje się tak dzięki temu, że parametry izolacyjne nie ulegają pogorszeniu na przestrzeni lat. Izolacje przeciwwilgociowe jako izolacje techniczne powinny być wykonane z dbałością i z zastosowanie reżimu technologicznego. Wykonanie odwiertów zbyt oddalonych od siebie, zbyt bliskich, zbyt głębokich bądź zbyt płytkich spowoduje zmniejszenie skuteczności izolacji i podciąganie kapilarne wód gruntowych.

 

 

Przy pomocy środka Suchy Dom każdy, samodzielnie i bez wielkiego wysiłku wykona osuszanie muru dzięki wytworzeniu w ciele murów izolacji poziomej. Iniekcja krystaliczna budynków, murów, fundamentów zapewni lepszą jakość powietrza. Drewniane okna i drzwi nie będą się krzywić z powodu wilgoci, izolacja murów zwiększy komfort mieszkania. Budynek po wykonaniu izolacji murów, nie tylko nie będzie podciągał wody, ale izolacja zwiększy także wytrzymałość mechaniczną samych ścian i murów. Izolacja fundamentów domów może być wykonana samodzielnie, na rynku są także profesjonalne firmy, które wykonują tego typu usługi z wykorzystaniem środka Suchy Dom, tym nie mniej samodzielna  iniekcja  izolacji poziomej nie jest trudna i nie wymaga dużego nakładu pracy. Jeżeli chcesz skorzystać z usług firmy i jesteś zainteresowany większą ilością informacji oraz akceptujesz naszą politykę prywatność, wyślij zapytanie mailowe a udostępnimy więcej danych na temat usługi iniekcji krystalicznej.

Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej

Fundamenty budynków są szczególnie narażone na zawilgocenie. Przed podciąganiem wody z gruntu chronią poziome izolacje fundamentów oraz pionowe izolacje ścian piwnic. Za zawilgocenie murów odpowiada wiele czynników, m.in. kapilarne podciąganie wody z gruntu, sposób, w jaki wykonano izolację termiczną (zwłaszcza po stronie wewnętrznej), roślinność na fasadach, grzyb czy wadliwa budowa obiektu. Skuteczność osuszania zależy przede wszystkim od zastosowanej technologii, precyzji prac, jakości urządzenia wiercącego, spełnienia wymogów technicznych oraz przestrzegania zaleceń w zakresie odpowiedniego użytkowania obiektu po osuszeniu. Czasem konieczne są dodatkowe prace komplementarne (np. usunięcie bujnych pnączy z fasady).

 

W praktyce stosuje się różne metody osuszania budynków. Jedną z nich jestmetoda iniekcji krystalicznej. To polska metoda, z której obecnie korzysta się w kilkunastu krajach Europy. Jej twórcą jest dr inż. Wojciech Nawrot. Dzięki wykorzystaniu tej metody, możesz wytworzyć izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową wewnątrz budynku bez konieczności odkopywania murów zewnętrznych. W ścianach powstaje blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego, co powoduje, że woda zostaje efektywnie zatrzymana przy gruncie, a w efekcie osuszanie muru.

 

Metoda zastrzyków krystalicznych służy do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na materiały, z których wykonano konstrukcję. Budowa i grubość murów oraz poziom ich zawilgocenia czy zasolenia nie mają znaczenia. Jeżeli szukasz skutecznej, przyjaznej środowisku naturalnemu, prostej w zastosowaniu, a jednocześnie taniej metody osuszania budynków, technologia iniekcji krystalicznej spełnia wszystkie te kryteria. Z jej pomocą uzyskasz izolację o bezterminowej trwałości. Twoja budowa będzie bezpieczna nawet, gdy od osuszania minęło sporo czasu, woda gruntowa mocno niszczyła fundamenty, a mury wciąż atakował grzyb.

 

Osuszanie murów z wykorzystaniem metody iniekcji krystalicznej rozpoczyna się od wywiercenia otworów iniekcyjnych w ścianach – na dwóch poziomach, równolegle do posadzki. Do każdego otworu wprowadza się do pełna środek iniekcyjny. Wystarczy lejek z rurką. Specjalistyczne urządzenia nie są potrzebne. Polskim środkiem, który służy do osuszania budynków metodą iniekcji krystalicznej, jest Suchy Dom Professional. W 100% polska produkcja to nie tylko najwyższa, polska jakość i działanie dopasowane do panujących w naszym kraju warunków atmosferycznych, ale również duże oszczędności. Polska marka jest w stanie zaoferować produkt w znacznie niższej cenie niż zagraniczna konkurencja. Polska mieszanina bardzo łatwo się wprowadza. Po ok. 10 minutach należy uzupełnić płyn w otworach, a po godzinie czynność powtórzyć. Środek iniekcyjny powodując osuszanie muru, jest jednocześnie środkiem zaślepiającym, co zwiększa estetykę późniejszych prac wykończeniowych. Co ważne, do metody iniekcji krystalicznej, poza wiertarką, nie są wymagane żadne urządzenia. Nie potrzebujesz też narzędzi. Użyteczne wskazówki i porady dotyczące używania środka znajdziesz na opakowaniu Suchy Dom Professional oraz w naszych filmikach instruktażowych. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz fachowej porady, możesz do nas zadzwonić lub napisać. Chętnie pomożemy!

Metoda iniekcji - osuszanie muru.

Jedną z najpopularniejszych, inwazyjnych technik osuszania murów budynków jest metoda iniekcji. W przegrodzie wytworzona zostaje blokada (przepona) przerywająca podciąganie kapilarne. Wraz z upływem czasu, w strefie muru - nad blokadą powstaje obszar o standardowej wilgotności. Wyróżnić można 4 odmiany tej metody: iniekcję grawitacyjną, ciśnieniową, elektroiniekcję oraz termoiniekcję.

Iniekcja grawitacyjna polega na wywierceniu w przegrodzie otworów o średnicy 20-30 mm co 10-12,5 cm, z kątem nachylenia około 30-45o. Jest obecnie rzadko stosowana, głównie ze względu na nieskuteczność działania w przypadku mocno zawilgoconych murów.

Iniekcja ciśnieniowa, która wyparła w/w wariant grawitacyjny, polega na wykonaniu mniejszych nawiertów (o średnicy 12-18 mm) pod kątem kilku-kilkunastu stopni (max. 30o). Odmianą iniekcji ciśnieniowej jest metoda tzw. „mokre w mokre” oraz z użyciem aktywatora. W trakcie zabiegu stosuje się preparaty bezrozpuszczalnikowe na bazie m.in. krzemianów, silanów, siloksanów, silikonianów i akrylanów. Istnieje możliwość zastosowania płynnej parafiny, jednak konieczne jest wcześniejsze podgrzanie muru i iniektu przy użyciu specjalistycznego, sterowanego elektronicznie sprzętu (tzw. termopakerów).

Iniekcja krystaliczna jest opatentowaną metoda osuszania budynków. Można ją stosować niezależnie od grubości oraz stopnia zawilgocenia i zasolenia muru. Do wykonanych otworów, (nie jest wymagane wstępne osuszanie muru) wprowadza się specjalną zaprawę iniekcyjną, tj. wodny roztwór cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego. Po ok. 7-10 dniach w murze wytworzy się skuteczna blokada.

Elektroiniekcja łączy zjawisko elektroosmozy ze standardową iniekcją. W metodzie tej wykorzystuje się prąd stały o napięciu 24V, by wywołać różnicę potencjałów w murze, wymuszając w ten sposób ruch wilgoci w porach. Następnie, po opróżnieniu kapilar, gdy poziom zawilgocenia muru spadnie do max. 10%, wykonuje się iniekcję.

Termoiniekcja to iniekcja z zastosowaniem czynnika termicznego (dawniej używano rozpuszczalnikowych roztworów żywicy metylosilikonowej). Polega na wstępnym osuszeniu fragmentu obiektu do poziomu max. 7% wilgotności masowej i wykonaniu klasycznej iniekcji. W metodzie tej ciepło generowane jest przez termowentylatory lub generatory mikrofalowe. Termoiniekcję łączy się często z metodą ciśnieniową. Po wstępnym osuszeniu pasa muru przy użyciu mikrofalowych generatorów, wykonuje się iniekcję ciśnieniową.

Szczegóły na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie realizacji zamówienia znajdziesz w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności zawiera także informacje o administratorze Twoich danych. Prosimy, zapoznaj się z nimi przed zakupem.

Wilgoć w ścianach – skąd się bierze?

Problem wilgoci w ścianach może dotyczyć zarówno budynków z cegły, jak i tych wykonanych z kamienia czy pustaków. Woda znajdująca się w gruncie zostaje zassana przez drobne otworki w murze, przenika w strukturę budynku i przemieszcza się ku górze w wyniku podciągania kapilarnego – aż do poziomu, gdy grawitacja zaczyna przeciwdziałać sile kapilarnej.

Chociaż wilgoć zwykle nie przekracza wysokości 1,4 metra, to skutki zawilgocenia ścian, np. osady soli, mogą być widoczne na znacznie wyższych poziomach obiektu. Dzieje się tak w przypadku zastosowania tapet winylowych, tynków nieoddychających, paneli, płytek ceramicznych i klinkierowych, niektórych typów farb oraz innych, nieprzepuszczających okładzin ściennych. Aby poprawić kondycję ścian należy przeprowadzić osuszanie muru.

Jak wyremontować ściany po zawilgoceniu i osuszeniu?

Po wyeliminowaniu przyczyn wilgoci i całkowitym osuszeniu ścian możemy przystąpić do prac remontowo-wykończeniowych. Należy sprawdzić, czy na tynkach oraz farbach wewnątrz obiektu nie ma śladów pleśni ani nalotów z soli. W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak zawilgocenia/zasolenia, powinniśmy zastosować profesjonalne preparaty do odgrzybiania ścian i usuwania osadów solnych.

Jak usunąć pleśń ze ścian?

Pleśń na ścianach zwykle przyjmuje postać czarnego, brązowego lub ciemnoszarego nalotu. Jeśli nie uszkodziła istotnie tynku, usuwamy ją za pomocą specjalnego środka chemicznego. Następnie oczyszczone miejsce możemy pomalować. Warto przed nałożeniem farby zastosować podkład blokujący, co zapobiegnie szybkiemu powrotowi nalotów.

Jak usunąć naloty solne?

Sól na ścianach przyjmuje formę charakterystycznych, białych osadów. Jeśli nie doszło do poważnego naruszenia struktur tynku, możemy zastosować neutralizator soli. Jeżeli jednak tynk został mocno uszkodzony, musimy go usunąć aż do wysokości ok. metra nad najwyższym, zawilgoconym punktem ściany. Do pomiaru wilgoci używamy wilgotnościomierza. Po usunięciu tynku należy oczyścić ścianę i zastosować środek do usuwania pleśni albo neutralizator soli i dokładnie odkurzyć powierzchnię przed ponownym tynkowaniem. Możemy również zamocować specjalną matę z neutralizatorem albo zmieszać neutralizator z masą do wykonania tynku.

Co to jest tynk renowacyjny i jak go wykonać?

Tynk renowacyjny służy do naprawy ścian mocno zniszczonych w wyniku zawilgocenia lub zasolenia, np. w strefie natryskowej, piwnicach, saunach czy pralniach. Aby wykonać tynk renowacyjny, należy usunąć w całości stary, zniszczony tynk oraz dokładnie osuszyć ścianę. Gdy wykonano osuszanie muru, odpowiednio zabezpieczamy powierzchnię przed wilgocią i solą za pomocą specjalistycznej chemii, co pozwoli uniknąć podobnych problemów w przyszłości. W kolejnym etapie odnawiamy tynk na elewacji. Warto sięgnąć po wodoodporne materiały.

Opinie naszych klientów:

Feliks 4 / 5

Suchy Dom kupiony w zeszłym roku w internecie z polecenia znajomego. Na szczęście spełnił swoją rolę. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na rezultaty musiałem poczekać ok. 2 tygodnie przy korzystnej pogodzie. Dodam, że przy innych środkach do osuszania ścian rezultaty zauważyłem dopiero po około roku, więc ekstra. Dobrze, że jedna aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie trzeba robić zastrzyków ponownie.

Ireneusz 5 / 5

Polecam jak najbardziej! Produkt łatwo się aplikuje samemu i jest dostępny w niskiej cenie. Konkurencyjne preparaty do zastrzyków osuszających są nieporównywalnie droższe. Był w dobrej cenie, udało mi się kupić Suchy Dom za coś koło 380 zł za 5-litrowe opakowanie. Dziękuję za szybką realizację i poradę telefoniczną – niesamowicie przyjemny człowiek pracuje na infolinii Suchego Domu. Producent deklaruje, że działanie jest bezterminowe, dopóki stoi budynek. Nie mogę ocenić, co będzie za 5-10 lat. Jak na razie jest zupełnie sucho.

Artur 5 / 5

Suchy Dom do osuszania murów zastosowałem w obiekcie z lat 70. Ściany były ekstremalnie zawilgocone. Na rezultaty musiałem czekać zaledwie kilkanaście dni. Przeczytałem na forum budowlanym, że najlepiej osuszać ściany w sezonie wiosenno-letnim. Wówczas płyn błyskawicznie staje się twardy. Rzecz jasna polecam!

Jowita 5 / 5

Stosunek jakości do ceny moim zdaniem bezkonkurencyjny. Płyn do iniekcji wykonał swoją misję, przyniósł obiecywane przez producenta rezultaty, ściana nie przenika wilgocią. Nareszcie pozbyłem się wilgoci w domu. Doskonale zainwestowane pieniądze! Rekomenduję Suchy Dom każdej osobie, która nie może poradzić sobie z zawilgoconymi ścianami w domu, mieszkaniu czy firmie.

Łukasz 5 / 5

Jak dla mnie - odkrycie roku! Dzięki temu preparatowi po wielu latach udało się mi usunąć problem grzyba w starym mieszkaniu. Środek do osuszania ścian rzeczywiście zdaje egzamin, a do tego jest sporo tańszy niż inne dostępne na rynku produkty do osuszania ścian. No i można wszystkie czynności wykonać bez pomocy fachowca.

Maria 5 / 5

Moim zdaniem Suchy Dom to na ten moment najbardziej skuteczny z dostępnych na rynku produkt do osuszających zastrzyków krystalicznych. Nie rujnuje budżetu i faktycznie radzi sobie z zawilgoconymi ścianami. Przetestowałem płyn w trudnych warunkach przy 70% wilgotności! Skutecznie zablokował podciąganie wilgoci. Od osuszania upłynęły 2 lata i na razie mur suchy. Na opakowaniu jest napisane, że ma działać bezterminowo. Przekonamy się.

Tadeusz 5 / 5

Uwielbiam preparat Suchy Dom za łatwą aplikację, naprawdę niską cenę w stosunku do znanych płynów do osuszających zastrzyków krystalicznych, długoletnią skuteczność i efekty widoczne już po około kilkunastu dniach od wykonania zastrzyków - w normalnych warunkach klimatycznych. Mury bez grzyba, więc lokatorzy szczęśliwi.

Lech 5 / 5

Miałem wątpliwości, czy kupić ten środek, bo nie znałem w ogóle tej marki, ale ostatecznie skusiła mnie korzystna cena, a po rozmowie z doradcą na infolinii, także jakość obsługi klientów. W momencie wystawiania tej opinii mija niecały kwartał od zaaplikowania preparatu. Ściany są zupełnie suche! Jeśli to dla kogoś ważne, to Suchy Dom zastosowałem na murach betonowych. Kupujcie bez obaw!

Ireneusz 5 / 5

Preparat zakupiony w tym roku w sklepie internetowym z polecenia znajomego budowlańca. Na szczęście wykonał swoje zadanie. Mury są suche. Przy czym na całkowite osuszenie trzeba było poczekać jakoś 2-3 tygodnie przy normalnej pogodzie. Zaznaczam, że przy innych płynach do osuszających zastrzyków krystalicznych efekt dało się dostrzec dopiero po około 6-12 miesiącach, więc za to szóstka. Fajnie, że pojedyncza iniekcja wystarcza na tak długo, jak stoi mur. Nie planuję powtarzać zastrzyków.

Jan 5 / 5

Polecam z całego serca! Suchy Dom w prosty sposób się aplikuje samemu i jest tani. Inne środki do osuszania murów są dużo droższe. Była promocja, więc płaciłem za Suchy Dom około 300 zł za 5 litrów. Podziękowania należą się za bezzwłoczną dostawę i poradę zdalną – niezwykle życzliwy konsultant pracuje w waszym BOKu. Marka obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki stoi mur. Nie sposób przewidzieć, co będzie za kilka lat. Na ten moment efekty są.

Tamara 4 / 5

Suchy Dom do osuszania murów zastosowałem w obiekcie z lat 70. Ściany były ekstremalnie zawilgocone. Na rezultaty musiałem czekać zaledwie kilkanaście dni. Przeczytałem na forum budowlanym, że najlepiej osuszać ściany w sezonie wiosenno-letnim. Wówczas płyn błyskawicznie staje się twardy. Rzecz jasna polecam!

Anastazja 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie poprawny. Suchy Dom jest skuteczny, przyniósł deklarowane przez producenta rezultaty, mur nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyłem się problemu grzybu. Doskonale zainwestowane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdej osobie, która walczy z grzybami i pleśnią w mieszkaniu.

Henryk 5 / 5

Według mnie super! Dzięki temu płynowi po latach udało się nam rozwiązać problem pleśni w starym mieszkaniu. Płyn do iniekcji rzeczywiście działa zgodnie z deklaracjami producenta, a do tego jest sporo tańszy niż konkurencyjne środki do iniekcji. No i można go zaaplikować bez zamawiania fachowca.

Teresa 5 / 5

W mojej opinii Suchy Dom to w tym momencie najlepszy na polskim rynku środek do osuszania murów. Jest niedrogi i skutecznie spełnia swoją rolą. Przetestowałem go w trudnych warunkach przy 80% wilgotności! Dał radę. Od zastrzyków osuszających upłynęły 3 lata i na ten moment mur suchy. Producent deklaruje, że ma działać na zawsze. Zobaczymy.

Lech 5 / 5

Rekomenduję płyn Suchy Dom za intuicyjną aplikację, bardzo korzystną cenę w odróżnieniu od popularnych produktów do zastrzyków osuszających, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około 2 tygodniach od zaaplikowania - w sezonie wiosenno-letnim. Mury bez grzyba, więc najemcy szczęśliwi.

Fabian 5 / 5

Od dłuższego czasu zastanawiałem się, czy zamawiać ten preparat, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tej marki, jednak w końcu skusiła mnie stosunkowo niska cena, a po rozmowie z panem przez telefon, również otwartość na potrzeby klienta. W chwili tworzenia tej recenzji upływa niemal kwartał od wstrzyknięcia produktu. Mury są idealnie suche! Dodam, że środek sprawdziłem na ścianach silikatowych. Zamawiajcie bez obaw!

Milena 5 / 5

Produkt kupiony w ubiegłym roku przez internet z polecenia zaprzyjaźnionej firmy budowlanej. Na szczęście zdał egzamin. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na efekty musiałem poczekać jakieś 14 dni przy sprzyjającej pogodzie. Dodam, że przy innych produktach do osuszania murów efekty dało się dostrzec dopiero po około 6-12 miesiącach, więc wielkie brawa. Dobrze, że jednorazowa aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie muszę powtarzać prac.

Marlena 5 / 5

Polecam z pełną odpowiedzialnością! Płyn bezproblemowo się wstrzykuje samodzielnie i niewiele kosztuje. Rynkowe produkty do zastrzyków krystalicznych są nawet trzykrotnie droższe. W promocji kupiłem Suchy Dom za jakieś 400 złotych za duże opakowanie. Wielkie dzięki za błyskawiczną wysyłkę oraz pomoc przez telefon – wyjątkowo miły fachowiec pracuje na waszej infolinii. Firma twierdzi, że działanie jest trwałe, dopóki istnieje ściana. Trudno powiedzieć, co będzie za 5 czy 10 lat. Póki co jest sucho.

Pamela 5 / 5

Preparat do zastrzyków osuszających testowałem w budynku z lat pięćdziesiątych. Ściany były naprawdę mocno zawilgocone. Na rezultaty musiałem czekać około 3 tygodnie. Pamiętajcie, żeby osuszać ściany wiosną/latem. Wówczas Suchy Dom błyskawicznie robi się twardy. Wiadomo polecam!

Anita 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie najlepszy jaki kiedykolwiek spotkałem. Płyn spełnił swoją rolę, przyniósł zakładane efekty, mur nie nasiąka. W końcu pozbyliśmy się pleśni z budynku. Najlepiej wydane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdemu kto prowadzi wojnę z zawilgoconymi murami w domu, mieszkaniu czy firmie.

Mieczysław 4 / 5

Dla mnie rewelacja! Dzięki temu płynowi po latach udało się nam rozwiązać problem wilgoci na ścianach w starym mieszkaniu. Suchy Dom do zastrzyków osuszających rzeczywiście jest skuteczny, a do tego jest sporo tańszy niż inne rynkowe środki do zastrzyków osuszających. No i można wykonać osuszanie samodzielnie.

Kacper 5 / 5

W mojej ocenie Suchy Dom to obecnie najskuteczniejszy na rynku preparat do zastrzyków krystalicznych. Nie kosztuje fortuny i naprawdę radzi sobie z wilgocią. Sprawdziłem Suchy Dom w ekstremalnych warunkach przy 90% wilgotności! Zadziałał. Od zastrzyków krystalicznych minęły 4 lata i póki co ściana sucha. Podobno ma działać tak długo jak stoi mur. Poczekajmy więc.

Zyta 5 / 5

Rekomenduję preparat Suchy Dom za sprawną aplikację, naprawdę konkurencyjną cenę w odróżnieniu od znanych płynów o podobnym działaniu, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około kilkunastu dniach od wstrzyknięcia - w sezonie wiosenno-letnim. Mury bez pleśni i grzybów, więc mieszkańcy szczęśliwi.

Martyna 5 / 5

Miałem obawy, czy nie szkoda pieniędzy na ten produkt, bo nie znałem w ogóle tej marki, ale ostatecznie skusiła mnie promocyjna cena, a po rozmowie z przedstawicielem handlowym na infolinii, także profesjonalizm obsługi klientów. W momencie pisania tej opinii mija niespełna kwartał od użycia Suchego Domu. Ściany są perfekcyjnie suche! Jeśli ma to jakieś znaczenie, to płyn zaaplikowałem na murach ceglanych. Kupujcie bez obaw!

Gabriel 5 / 5

Suchy Dom zamówiony w zeszłym roku w internecie z polecenia znajomego. Na szczęście pozytywnie mnie zaskoczył. Ściany są suche. Jednak na rezultaty trzeba było poczekać ok. 2 tygodnie przy korzystnej pogodzie. Podkreślam, że przy innych środkach do osuszania ścian rezultaty można było gołym okiem zobaczyć dopiero po około 1,5 roku, więc ekstra. Idealnie, że jedna iniekcja wystarcza na tak długo, jak stoi mur. Nie trzeba robić zastrzyków ponownie.

Stanisława 5 / 5

Polecam jak najbardziej! Preparat łatwo się wstrzykuje samodzielnie i można go tanio kupić. Konkurencyjne preparaty do zastrzyków krystalicznych są nawet trzykrotnie droższe. Był w dobrej cenie, płaciłem za Suchy Dom około 300 złotych za opakowanie o poj. 5 l. Dziękuję za szybką realizację oraz pomoc zdalną – naprawdę przyjazny fachowiec pracuje w waszym sklepie. Producent obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki istnieje budynek. Nie mogę ocenić, co będzie za 5 czy 10 lat. Jak na razie jest super.

Cecylia 5 / 5

Produkt do iniekcji użyłem w domu z lat 50. Mury były bardzo zawilgocone. Na efekty czekałem tylko 3 tygodnie. Specjalista sklepu doradził mi, żeby osuszać mury wiosną lub latem. Wtedy preparat szybko osiąga docelową twardość. Na ten moment polecam!

Danuta 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie bardzo dobry. Płyn do iniekcji pozytywnie mnie zaskoczył, przyniósł obiecywane przez producenta efekty, mur nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyliśmy się wilgoci w domu. Najlepiej wydane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdemu kto nie może poradzić sobie z zawilgoconymi ścianami w mieszkaniu.

Daniel 5 / 5

Jeśli chodzi o mnie, rewelacja! Dzięki temu środkowi w końcu udało się mi zażegnać problem zawilgoconych ścian w starym budynku. Suchy Dom do zastrzyków krystalicznych naprawdę działa zgodnie z deklaracjami producenta, a do tego jest dużo tańszy niż popularne preparaty do zastrzyków krystalicznych. No i można go zastosować samodzielnie.

Dawid 5 / 5

Według mnie Suchy Dom to w tym momencie najlepszy na rynku płyn do osuszania ścian. Jest niedrogi i naprawdę radzi sobie z wilgocią. Przetestowałem produkt w trudnych warunkach przy 80% wilgotności! Zadziałał. Od zastrzyków krystalicznych upłynęły 3 lata i na ten moment mur suchy. Podobno ma działać tak długo jak stoi mur. To się okaże.

Żaneta 4 / 5

Uwielbiam preparat Suchy Dom za łatwą aplikację, naprawdę niską cenę w stosunku do znanych płynów do osuszania ścian, długoletnią skuteczność i efekty widoczne już po około kilkunastu dniach od zastosowania - w normalnych warunkach klimatycznych. Mury bez pleśni, więc lokatorzy szczęśliwi.

Dariusz 5 / 5

Nie byłem pewny, czy nie szkoda pieniędzy na ten produkt, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tej firmy, jednak w końcu przekonała mnie promocyjna cena, a po rozmowie z przedstawicielem handlowym przez telefon, również profesjonalizm obsługi klienta. W chwili pisania tej recenzji upływa niespełna rok od użycia Suchego Domu. Mury są całkowicie suche! Gdyby ktoś pytał, to płyn zaaplikowałem na ścianach ceglanych. Zamawiajcie w ciemno!

Nina 5 / 5

Płyn do iniekcji zamówiony w minionym roku w sklepie online z polecenia kolegi. Na szczęście dał radę. Ściany są suche. Jednak na rezultat trzeba było poczekać mniej więcej kilkanaście dni przy ładnej pogodzie. Podkreślam, że przy innych preparatach do zastrzyków osuszających docelowy efekt można było zauważyć dopiero po około 2-3 latach, więc jak najbardziej na plus. Idealnie, że tylko jedna iniekcja wystarcza na tak długo, jak stoi mur. Nie musicie powtarzać osuszania.

Lucyna 5 / 5

Polecam jak najbardziej! Płyn łatwo się aplikuje samemu i jest tani. Konkurencyjne preparaty do zastrzyków krystalicznych są nawet trzykrotnie droższe. Był w dobrej cenie, udało mi się kupić Suchy Dom za coś koło 380 zł za duże opakowanie. Dziękuję za szybką realizację i poradę telefoniczną – naprawdę przyjazny fachowiec pracuje w waszym BOKu. Producent deklaruje, że działanie jest bezterminowe, dopóki stoi budynek. Nie mogę ocenić, co będzie za 5 czy 10 lat. Jak na razie ściany są suche.

Roman 5 / 5

Płyn do osuszających zastrzyków krystalicznych sprawdziłem w mieszkaniu z lat czterdziestych. Mury były ekstremalnie zawilgocone. Na efekty czekałem zaledwie kilkanaście dni. Najlepiej osuszać mury w czasie wiosny. Wtedy płyn szybko staje się twardy. Oczywiście polecam!

Ilona 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie bez zarzutu. Płyn do iniekcji spełnił swoją rolę, przyniósł obiecywane przez producenta rezultaty, mur nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyłem się wilgoci w domu. Doskonale zainwestowane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdej osobie, która nie może poradzić sobie z zawilgoconymi ścianami w budynku mieszkalnym.

Gerard 5 / 5

Jak dla mnie - odkrycie roku! Dzięki temu preparatowi po wielu latach udało się mi usunąć problem wilgoci na ścianach w starym budynku. Środek do zastrzyków osuszających naprawdę działa tak jak obiecuje producent, a do tego jest dużo tańszy niż inne dostępne na rynku produkty do zastrzyków osuszających. No i można wszystkie czynności wykonać bez pomocy fachowca.

Michał 5 / 5

Moim zdaniem Suchy Dom to obecnie najskuteczniejszy z dostępnych na rynku preparat do osuszających zastrzyków krystalicznych. Nie rujnuje budżetu i faktycznie radzi sobie z zawilgoconymi ścianami. Przetestowałem płyn w trudnych warunkach przy 90% wilgotności! Skutecznie zablokował podciąganie wilgoci. Od osuszania upłynęły 4 lata i póki co mur suchy. Na opakowaniu jest napisane, że ma działać bezterminowo. Poczekajmy więc.

Leokadia 5 / 5

Rekomenduję preparat Suchy Dom za łatwą aplikację, naprawdę niską cenę w odróżnieniu od znanych płynów do zastrzyków osuszających, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około kilkunastu dniach od zastosowania - w sezonie wiosenno-letnim. Mury odgrzybione, więc lokatorzy szczęśliwi.

Adela 5 / 5

Miałem obawy, czy inwestować w ten produkt, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tej firmy, jednak w końcu przekonała mnie konkurencyjna cena, a po rozmowie z przedstawicielem przez telefon, również zaangażowanie w problemy klienta. W chwili pisania tej recenzji upływa niespełna rok od użycia Suchego Domu. Mury są perfekcyjnie suche! Jak coś, to płyn zaaplikowałem na ścianach ceglanych. Zamawiajcie w ciemno!

Remigiusz 4 / 5

Preparat zakupiony w tym roku w sklepie internetowym z polecenia znajomego budowlańca. Na szczęście zdał egzamin. Mury są suche. Przy czym na całkowite osuszenie musiałem poczekać jakoś 2-3 tygodnie przy normalnej pogodzie. Zaznaczam, że przy innych płynach do osuszających zastrzyków krystalicznych efekt dało się dostrzec dopiero po około 6-12 miesiącach, więc wielkie brawa. Fajnie, że pojedyncza aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie planuję powtarzać prac.

Tatiana 5 / 5

Polecam w pełni! Produkt bezproblemowo się aplikuje samemu i mało kosztuje. Rynkowe produkty do zastrzyków osuszających są nieporównywalnie droższe. W zeszłym roku kupiłem Suchy Dom za jakieś 400 zł za 5-litrowe opakowanie. Wielkie dzięki za błyskawiczną wysyłkę i poradę przez telefon – bardzo uprzejmy człowiek pracuje w waszym biurze obsługi klienta. Firma twierdzi, że działanie jest trwałe, dopóki stoi ściana. Trudno powiedzieć, co będzie za 5-10 lat. Póki co produkt działa.

Czesława 5 / 5

Produkt do iniekcji użyłem w domu z lat 70. Mury były bardzo zawilgocone. Na efekty czekałem tylko kilkanaście dni. Podpowiedziano mi, że najlepiej osuszać mury wiosną lub latem. Wtedy preparat szybko osiąga docelową twardość. Na ten moment polecam!

Emanuel 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie bezkonkurencyjny. Produkt sprawdził się w moim przypadku, przyniósł spodziewane efekty, mur nie przenika wilgocią. Nareszcie pozbyliśmy się problemu pleśni. Najlepiej wydane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdemu kto zmaga się z pleśnią w domu.

Bogumił 5 / 5

Jak dla mnie - odkrycie roku! Dzięki temu preparatowi po wielu latach udało się mi usunąć problem grzyba w starym mieszkaniu. Środek do osuszania ścian rzeczywiście zdaje egzamin, a do tego jest sporo tańszy niż inne dostępne na rynku produkty do osuszania ścian. No i można wszystkie czynności wykonać bez pomocy fachowca.

Witold 5 / 5

W mojej opinii Suchy Dom to obecnie najskuteczniejszy na polskim rynku preparat do osuszających zastrzyków krystalicznych. Nie rujnuje budżetu i skutecznie spełnia swoją rolą. Przetestowałem go w trudnych warunkach przy 90% wilgotności! Dał radę. Od zastrzyków osuszających upłynęły 4 lata i póki co mur suchy. Producent deklaruje, że ma działać na zawsze. Poczekajmy więc.

Władysław 5 / 5

Rekomenduję preparat Suchy Dom za bezproblemową aplikację, naprawdę przystępną cenę w odróżnieniu od znanych płynów do iniekcji krystalicznej, bezterminową skuteczność i docelową twardość zaledwie po jakichś kilkunastu dniach od użycia - w sezonie wiosenno-letnim. Ściany osuszone, więc domownicy zadowoleni.

Marceli 5 / 5

Miałem obawy, czy inwestować w Suchy Dom, bo nie znałem w ogóle tej marki, ale ostatecznie skusiła mnie konkurencyjna cena, a po rozmowie z przedstawicielem na infolinii, także zaangażowanie w problemy klientów. W momencie wystawiania tej opinii mija niecały kwartał od aplikacji środka. Ściany są perfekcyjnie suche! Jak coś, to produkt przetestowałam na murach betonowych. Kupujcie bez obaw!

Iga 5 / 5

Preparat kupiony w tym roku w sklepie internetowym z polecenia znajomego budowlańca. Na szczęście zadziałał. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na całkowite osuszenie musiałem poczekać jakoś 2-3 tygodnie przy normalnej pogodzie. Dodam, że przy innych płynach do osuszających zastrzyków krystalicznych efekt były dopiero po około 2,5 roku, więc piątka z plusem. Dobrze, że pojedyncza aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie planuję osuszać ścian ponownie.

Bogdan 5 / 5

Polecam na 100%! Produkt bezproblemowo się aplikuje samemu i mało kosztuje. Rynkowe produkty do iniekcji krystalicznej są znacznie droższe. W zeszłym roku kupiłem Suchy Dom za jakieś 400 zł za 5-litrowe opakowanie. Wielkie dzięki za błyskawiczną wysyłkę i poradę przez telefon – bardzo uprzejmy doradca pracuje w waszym biurze obsługi klienta. Firma twierdzi, że działanie jest trwałe, dopóki stoi ściana. Trudno powiedzieć, co będzie za kilkadziesiąt lat. Póki co nie mam uwag.

Bogusław 4 / 5

Suchy Dom do osuszania murów zastosowałem w obiekcie z lat siedemdziesiątych. Ściany były ekstremalnie zawilgocone. Na rezultaty musiałem czekać zaledwie 3 tygodnie. Z instrukcji wynikało, żeby osuszać ściany w sezonie wiosenno-letnim. Wówczas płyn błyskawicznie staje się twardy. Na ten moment polecam!

Damian 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie znacznie lepszy niż u konkurencji. Suchy Dom wykonał swoje zadanie, przyniósł deklarowane przez producenta rezultaty, mur nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyłem się problemu grzybu. Doskonale zainwestowane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdej osobie, która walczy z grzybami i pleśnią w mieszkaniu.

Stanisława 5 / 5

Krótko mówiąc - produkt roku! Dzięki temu środkowi w końcu udało się nam zażegnać problem wilgoci w starym domu. Preparat do iniekcji krystalicznej faktycznie daje pożądane efekty, a do tego jest znacznie tańszy niż oferowane przez konkurencję preparaty do iniekcji krystalicznej. No i można wszystkie prace przeprowadzić bez zatrudniania profesjonalnej firmy.

Marta 5 / 5

Moim zdaniem Suchy Dom to w tym momencie najlepszy na rynku środek do zastrzyków osuszających. Ma świetną cenę i naprawdę radzi sobie z wilgocią. Przetestowałem płyn w trudnych warunkach przy 80% wilgotności! Zadziałał. Od zastrzyków krystalicznych upłynęły 3 lata i na ten moment mur suchy. Podobno ma działać tak długo jak stoi mur. Zobaczymy.

Adrianna 5 / 5

Rekomenduję środek Suchy Dom za sprawną aplikację, faktycznie konkurencyjną cenę w odróżnieniu od innych preparatów o zbliżonym działaniu, bezterminową skuteczność i docelową twardość zaledwie po jakichś 2-3 tygodniach od wstrzyknięcia - w sezonie wiosenno-letnim. Ściany bez pleśni i grzybów, więc mieszkańcy zadowoleni.

Dominik 5 / 5

Miałem obawy, czy inwestować w Suchy Dom, bo nie znałem w ogóle tej marki, ale ostatecznie skusiła mnie konkurencyjna cena, a po rozmowie z przedstawicielem na infolinii, także zaangażowanie w problemy klientów. W momencie wystawiania tej opinii mija niecały kwartał od aplikacji środka. Ściany są perfekcyjnie suche! Jak coś, to produkt przetestowałam na murach betonowych. Kupujcie bez obaw!

Regina 5 / 5

Środek zamówiony w minionym roku online z polecenia przyjaciół. Na szczęście sprawdził się. Ściany są suche. Jednak na rezultat trzeba było poczekać mniej więcej kilkanaście dni przy ładnej pogodzie. Podkreślam, że przy innych preparatach do iniekcji krystalicznej rezultat można było gołym okiem zobaczyć dopiero po około 1,5 roku, więc jestem bardzo zadowolony. Idealnie, że tylko jedna iniekcja wystarcza na tak długo, jak stoi mur. Nie musicie robić zastrzyków ponownie.

Remigiusz 5 / 5

Polecam w pełni! Środek łatwo się aplikuje samemu i mało kosztuje. Konkurencyjne preparaty do iniekcji krystalicznej są znacznie droższe. W zeszłym roku udało mi się kupić Suchy Dom za coś koło 380 zł za opakowanie 5l. Dziękuję za szybką realizację i poradę telefoniczną – bardzo uprzejmy doradca pracuje w waszym biurze obsługi klienta. Producent deklaruje, że działanie jest bezterminowe, dopóki stoi budynek. Nie mogę ocenić, co będzie za kilkadziesiąt lat. Jak na razie pleśni i grzybów brak.

Remigiusz 5 / 5

Środek do iniekcji zaaplikowałem w nieruchomości z lat 70. Mury były mocno zawilgocone. Na efekty czekałem jakieś 3 tygodnie. Przeczytałem na forum budowlanym, że najlepiej osuszać mury w okresie wiosenno-letnim. Wtedy materiał szybko twardnieje. Oczywiście polecam!

Sandra 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie poprawny. Preparat jest skuteczny, przyniósł oczekiwane rezultaty, mur nie nasiąka. W końcu pozbyłem się pleśni z domu. Doskonale zainwestowane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdej osobie, która staje do walki z wilgocią w domu lub firmie.

Antoni 4 / 5

Według mnie bomba! Dzięki temu produktowi nareszcie udało się nam zwalczyć problem pleśni w starym domu. Produkt do iniekcji faktycznie jest skuteczny, a do tego jest znacznie tańszy niż konkurencyjne płyny do iniekcji. No i można go zaaplikować samemu.

Mirosława 5 / 5

Według mnie Suchy Dom to na ten moment najbardziej skuteczny na rynku preparat do osuszania ścian. Jest niedrogi i naprawdę radzi sobie z wilgocią. Sprawdziłem produkt w ekstremalnych warunkach przy 70% wilgotności! Zadziałał. Od zastrzyków krystalicznych minęły 2 lata i na razie ściana sucha. Podobno ma działać tak długo jak stoi mur. Poczekajmy więc.

Judyta 5 / 5

Rekomenduję płyn Suchy Dom za intuicyjną aplikację, bardzo korzystną cenę w odróżnieniu od popularnych produktów tego typu, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około 2 tygodniach od iniekcji - w sezonie wiosenno-letnim. Mury odgrzybione, więc najemcy szczęśliwi.

Edyta 5 / 5

Długo myślałem nad tym, czy kupować Suchy Dom, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tej marki, jednak w końcu skusiła mnie bardzo korzystna cena, a po rozmowie z panią przez telefon, również standardy obsługi klienta. W chwili publikowania tej recenzji upływa prawie kwartał od aplikacji środka. Mury są faktycznie suche! Dodam, że produkt przetestowałam na ścianach betonowo-wapiennych. Zamawiajcie bez obaw!

Wacław 5 / 5

Preparat zamówiony w tym roku w sklepie internetowym z polecenia znajomego budowlańca. Na szczęście zadziałał. Ściany są suche. Jednak na całkowite osuszenie musiałem poczekać jakoś 2-3 tygodnie przy normalnej pogodzie. Podkreślam, że przy innych płynach do osuszających zastrzyków krystalicznych efekt zauważyłem dopiero po około roku, więc rewelacja. Idealnie, że pojedyncza aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie planuję aplikować ponownie.

Krzysztof 5 / 5

Polecam jak najbardziej! Produkt bezproblemowo się aplikuje samemu i jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Rynkowe produkty do osuszania murów są dużo droższe. Był w dobrej cenie, kupiłem Suchy Dom za jakieś 400 zł za 5-litrowe opakowanie. Wielkie dzięki za błyskawiczną wysyłkę i poradę przez telefon – naprawdę przyjazny konsultant pracuje w waszym sklepie internetowym. Firma twierdzi, że działanie jest trwałe, dopóki stoi ściana. Trudno powiedzieć, co będzie za kilka lat. Póki co pleśni brak.

Antonina 5 / 5

Produkt do iniekcji użyłem w domu z lat czterdziestych. Mury były bardzo zawilgocone. Na efekty czekałem tylko 2 tygodnie. Najlepiej osuszać mury wiosną lub latem. Wtedy preparat szybko osiąga docelową twardość. Oczywiście polecam!

Matylda 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie najlepszy jaki kiedykolwiek spotkałem. Płyn do iniekcji sprawdził się w moim przypadku, przyniósł obiecywane przez producenta efekty, mur nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyliśmy się wilgoci w domu. Najlepiej wydane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdemu kto nie może poradzić sobie z zawilgoconymi ścianami w domu, mieszkaniu czy firmie.

Żaneta 5 / 5

Jeśli chodzi o mnie, bomba! Dzięki temu produktowi nareszcie udało się nam zwalczyć problem wilgoci na ścianach w starym domu. Produkt do zastrzyków osuszających faktycznie działa tak jak obiecuje producent, a do tego jest znacznie tańszy niż popularne płyny do zastrzyków osuszających. No i można go zastosować samemu.

Irena 5 / 5

W mojej ocenie Suchy Dom to w tym momencie najlepszy z dostępnych na rynku środek do iniekcji. Niewiele kosztuje i faktycznie radzi sobie z zawilgoconymi ścianami. Sprawdziłem Suchy Dom w ekstremalnych warunkach przy 80% wilgotności! Skutecznie zablokował podciąganie wilgoci. Od osuszania minęły 3 lata i na ten moment ściana sucha. Na opakowaniu jest napisane, że ma działać bezterminowo. Zobaczymy.

Paweł 4 / 5

Rekomenduję środek Suchy Dom za sprawną aplikację, faktycznie konkurencyjną cenę w odróżnieniu od innych preparatów do osuszających zastrzyków krystalicznych, bezterminową skuteczność i docelową twardość zaledwie po jakichś 2-3 tygodniach od iniekcji - w sezonie wiosenno-letnim. Ściany bez grzyba, więc mieszkańcy zadowoleni.

Rafał 5 / 5

Długo wahałem się, czy wydawać pieniądze na ten produkt, bo nie znałem w ogóle tego producenta, ale ostatecznie zachęciła mnie dosyć niska cena, a po rozmowie z handlowcem na infolinii, także poziom obsługi klientów. W momencie pisania tej opinii mija niespełna miesiąc od użycia Suchego Domu. Ściany są na pierwszy rzut oka całkowicie suche! Gdyby kogoś to interesowało, to płyn zaaplikowałem na murach ceglanych. Kupujcie śmiało!

Zbigniew 5 / 5

Produkt zamówiony w tym roku przez internet z polecenia zaprzyjaźnionej firmy budowlanej. Na szczęście dał radę. Ściany są suche. Jednak na całkowite osuszenie musiałem poczekać jakoś 2-3 tygodnie przy normalnej pogodzie. Podkreślam, że przy innych płynach do osuszania murów efekty zauważyłem dopiero po około roku, więc jak najbardziej na plus. Idealnie, że pojedyncza aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie planuję aplikować ponownie.

Regina 5 / 5

Polecam na 100%! Płyn łatwo się wstrzykuje samodzielnie i niewiele kosztuje. Konkurencyjne preparaty do osuszania ścian są sporo droższe. Był w dobrej cenie, udało mi się kupić Suchy Dom za coś koło 380 złotych za duże opakowanie. Dziękuję za szybką realizację oraz pomoc telefoniczną – wyjątkowo miły pracownik pracuje na waszej infolinii. Producent deklaruje, że działanie jest bezterminowe, dopóki istnieje budynek. Nie mogę ocenić, co będzie za kilkanaście lat. Jak na razie daję 10/10 punktów.

Adolf 5 / 5

Suchy Dom do iniekcji zastosowałem w domu z lat czterdziestych. Mury były ekstremalnie zawilgocone. Na efekty czekałem zaledwie kilkanaście dni. Najlepiej osuszać mury w sezonie wiosenno-letnim. Wtedy płyn szybko staje się twardy. Oczywiście polecam!

Leszek 5 / 5

Stosunek jakości do ceny moim zdaniem poprawny. Płyn do iniekcji wykonał swoje zadanie, przyniósł obiecywane przez producenta efekty, ściana nie przenika wilgocią. Nareszcie pozbyliśmy się wilgoci w domu. Najlepiej wydane pieniądze! Rekomenduję Suchy Dom każdemu kto nie może poradzić sobie z zawilgoconymi ścianami w domu.

Aleksy 5 / 5

Według mnie bomba! Dzięki temu produktowi nareszcie udało się nam zwalczyć problem wilgoci na ścianach w starym mieszkaniu. Produkt do zastrzyków osuszających rzeczywiście daje pożądane efekty, a do tego jest sporo tańszy niż konkurencyjne płyny do zastrzyków osuszających. No i można go zaaplikować samemu.

Kinga 5 / 5

Z mojego punktu widzenia Suchy Dom to obecnie najskuteczniejszy z dostępnych w sklepach płyn do zastrzyków krystalicznych. Nie kosztuje fortuny i rzeczywiście radzi sobie z zawilgoconymi murami. Przetestowałem środek w trudnych warunkach przy 90% wilgotności! Poradził sobie. Od aplikacji upłynęły 4 lata i póki co mur suchy. Ponoć ma działać długofalowo. To się okaże.

Emanuel 5 / 5

Rekomenduję płyn Suchy Dom za intuicyjną aplikację, bardzo korzystną cenę w odróżnieniu od popularnych produktów do zastrzyków osuszających, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około 2 tygodniach od wykonania zastrzyków - w sezonie wiosenno-letnim. Mury bez pleśni, więc najemcy szczęśliwi.

Matylda 5 / 5

Miałem wątpliwości, czy kupić ten płyn, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tego producenta, jednak w końcu zachęciła mnie korzystna cena, a po rozmowie z doradcą przez telefon, również jakość obsługi klienta. W chwili tworzenia tej recenzji upływa niemal miesiąc od zastosowania płynu. Mury są zupełnie suche! Nie wiem, jak inni, ale ja preparat testowałem na ścianach silikatowych. Zamawiajcie śmiało!

Marzena 4 / 5

Płyn kupiony w tym roku w e-sklepie z polecenia firmy remontowej. Na szczęście zdaje egzamin. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na efekty musiałem poczekać jakoś 2-3 tygodnie przy normalnej pogodzie. Dodam, że przy innych płynach do zastrzyków krystalicznych zadowalający efekt można było dostrzec dopiero po około 2 latach, więc duży plus za to. Dobrze, że pojedyncza aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie muszę powtarzać aplikacji.

Jowita 5 / 5

Polecam jak najbardziej! Produkt bezproblemowo się aplikuje samemu i mało kosztuje. Rynkowe produkty do osuszania murów są dużo droższe. Dzięki promocji kupiłem Suchy Dom za jakieś 400 zł za 5-litrowe opakowanie. Wielkie dzięki za błyskawiczną wysyłkę i poradę przez telefon – niezwykle życzliwy konsultant pracuje w waszym BOKu. Firma twierdzi, że działanie jest trwałe, dopóki stoi ściana. Trudno powiedzieć, co będzie za kilka lat. Póki co nie ma pleśni ani grzybów.

Mirosława 5 / 5

Produkt do iniekcji użyłem w domu z lat pięćdziesiątych. Ściany były bardzo zawilgocone. Na rezultaty musiałem czekać tylko 2 tygodnie. Najlepiej osuszać ściany wiosną lub latem. Wówczas preparat błyskawicznie osiąga docelową twardość. Oczywiście polecam!

Antonina 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie bardzo dobry. Suchy Dom wykonał swoją misję, przyniósł deklarowane przez producenta efekty, mur nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyliśmy się problemu grzybu. Najlepiej wydane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdemu kto walczy z grzybami i pleśnią w mieszkaniu.

Bartosz 5 / 5

Co tu dużo mówić, dla mnie super! Dzięki temu preparatowi po wielu latach udało się nam usunąć problem zawilgoconych murów w starym budynku. Płyn do osuszających zastrzyków krystalicznych naprawdę daje efekty, a do tego jest dużo tańszy niż oferowane przez inne firmy produkty do osuszających zastrzyków krystalicznych. No i można przeprowadzić osuszanie bez zamawiania fachowca.

Marta 5 / 5

Moim zdaniem Suchy Dom to na ten moment najbardziej skuteczny na rynku płyn do osuszających zastrzyków krystalicznych. Nie rujnuje budżetu i naprawdę radzi sobie z wilgocią. Sprawdziłem płyn w ekstremalnych warunkach przy 70% wilgotności! Zadziałał. Od zastrzyków krystalicznych minęły 2 lata i na razie ściana sucha. Podobno ma działać tak długo jak stoi mur. To się okaże.

Kazimierz 5 / 5

Rekomenduję preparat Suchy Dom za prostą aplikację, naprawdę atrakcyjną cenę w odróżnieniu od znanych płynów do iniekcji krystalicznej, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około kilkunastu dniach od wstrzyknięcia - w sezonie wiosenno-letnim. Mury bez pleśni i grzybów, więc wszyscy są szczęśliwi.

Ilona 5 / 5

Długo zastanawiałem się, czy nie szkoda pieniędzy na ten produkt, bo nie znałem w ogóle tej marki, ale ostatecznie skusiła mnie promocyjna cena, a po rozmowie z przedstawicielem handlowym na infolinii, także profesjonalizm obsługi klientów. W momencie pisania tej opinii mija niespełna kwartał od użycia Suchego Domu. Ściany są rzeczywiście suche! Dodam tylko, że płyn zaaplikowałem na murach ceglanych. Kupujcie bez obaw!

Kamil 5 / 5

Płyn kupiony w zeszłym roku w e-sklepie z polecenia firmy remontowej. Na szczęście sprawdził się. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na efekt trzeba było poczekać ok. 2 tygodnie przy korzystnej pogodzie. Dodam, że przy innych środkach do zastrzyków krystalicznych zadowalający efekt można było dostrzec dopiero po około 2 latach, więc brawa dla producenta. Dobrze, że jedna iniekcja wystarcza na tak długo, jak stoi mur. Nie zamierzam powtarzać aplikacji.

Oskar 5 / 5

Polecam bez wahania! Płyn w prosty sposób się wstrzykuje samodzielnie i można go tanio kupić. Inne środki do zastrzyków krystalicznych są nawet trzykrotnie droższe. Kilka tygodni temu płaciłem za Suchy Dom około 300 złotych za duże opakowanie. Podziękowania należą się za bezzwłoczną dostawę oraz pomoc zdalną – bardzo uprzejmy fachowiec pracuje w waszym biurze obsługi klienta. Marka obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki istnieje mur. Nie sposób przewidzieć, co będzie za 5 czy 10 lat. Na ten moment polecam.

Beniamin 4 / 5

Środek do osuszania ścian zaaplikowałem w nieruchomości z lat sześćdziesiątych. Mury były mocno zawilgocone. Na efekty czekałem jakieś 3 tygodnie. Wyczytałem, żeby osuszać mury w okresie wiosenno-letnim. Wtedy materiał szybko twardnieje. Z pełnym przekonaniem polecam!

Janina 5 / 5

Stosunek jakości do ceny w mojej ocenie znakomity. Płyn działa, przyniósł zakładane efekty, konstrukcja nie nosi śladów wilgoci. Po wielu latach pozbyliśmy się pleśni z budynku. Najlepiej wydane pieniądze! Szczerze polecam Suchy Dom każdemu kto prowadzi wojnę z zawilgoconymi murami w domu, mieszkaniu czy firmie.

Aleksander 5 / 5

Co tu dużo mówić, dla mnie super! Dzięki temu preparatowi po wielu latach udało się nam usunąć problem zawilgoconych murów w starym domu. Płyn do osuszających zastrzyków krystalicznych faktycznie działa tak jak napisano, a do tego jest znacznie tańszy niż oferowane przez inne firmy produkty do osuszających zastrzyków krystalicznych. No i można przeprowadzić osuszanie bez zamawiania fachowca.

Michalina 5 / 5

Moim zdaniem Suchy Dom to na ten moment najbardziej skuteczny na polskim rynku produkt do osuszających zastrzyków krystalicznych. Nie kosztuje fortuny i skutecznie spełnia swoją rolą. Przetestowałem płyn w trudnych warunkach przy 70% wilgotności! Dał radę. Od zastrzyków osuszających upłynęły 2 lata i na razie mur suchy. Producent deklaruje, że ma działać na zawsze. Przekonamy się.

Ilona 5 / 5

Uwielbiam preparat Suchy Dom za łatwą aplikację, naprawdę niską cenę w stosunku do znanych płynów do zastrzyków osuszających, długoletnią skuteczność i efekty widoczne już po około kilkunastu dniach od wykonania zastrzyków - w normalnych warunkach klimatycznych. Mury bez grzyba, więc lokatorzy szczęśliwi.

Julian 5 / 5

Nie byłem pewny, czy zainwestować w ten produkt, bo nie znałem w ogóle tej firmy, ale ostatecznie przekonała mnie atrakcyjna cena, a po rozmowie z konsultantem na infolinii, także podejście do klientów. W momencie pisania tej opinii mija niespełna rok od użycia Suchego Domu. Ściany są całkowicie suche! Zaznaczam, że płyn zaaplikowałem na murach ceglanych. Kupujcie w ciemno!

Teodor 5 / 5

Produkt kupiony w zeszłym roku przez internet z polecenia zaprzyjaźnionej firmy budowlanej. Na szczęście wykonał swoje zadanie. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na rezultaty musiałem poczekać ok. 2 tygodnie przy korzystnej pogodzie. Dodam, że przy innych środkach do osuszania murów efekty zauważyłem dopiero po około roku, więc rewelacja. Dobrze, że jedna aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie trzeba aplikować ponownie.

Diana 5 / 5

Polecam na 100%! Preparat w prosty sposób się wstrzykuje samodzielnie i można go tanio kupić. Inne środki do zastrzyków krystalicznych są nawet trzykrotnie droższe. Dzięki promocji kupiłem Suchy Dom za jakieś 400 złotych za opakowanie o poj. 5 l. Podziękowania należą się za bezzwłoczną dostawę oraz pomoc przez telefon – naprawdę przyjazny fachowiec pracuje w waszym sklepie internetowym. Marka twierdzi, że działanie jest trwałe, dopóki istnieje mur. Nie sposób przewidzieć, co będzie za 5 czy 10 lat. Na ten moment Suchy Dom daje radę.

Michalina 5 / 5

Płyn do zastrzyków krystalicznych sprawdziłem w budynku z lat 70. Ściany były ekstremalnie zawilgocone. Na rezultaty musiałem czekać zaledwie 3 tygodnie. Przeczytałem na forum budowlanym, że najlepiej osuszać ściany w czasie wiosny. Wówczas płyn błyskawicznie staje się twardy. W 100% polecam!

Barbara 5 / 5

Stosunek jakości do ceny moim zdaniem super. Produkt zadziałał, przyniósł spodziewane efekty, ściana nie przenika wilgocią. Nareszcie pozbyliśmy się problemu pleśni. Najlepiej wydane pieniądze! Rekomenduję Suchy Dom każdemu kto zmaga się z pleśnią w domu.

Alicja 4 / 5

Krótko mówiąc - produkt roku! Dzięki temu środkowi w końcu udało się nam zażegnać problem wilgoci w starym domu. Preparat do iniekcji krystalicznej faktycznie działa tak jak napisano, a do tego jest znacznie tańszy niż oferowane przez konkurencję preparaty do iniekcji krystalicznej. No i można wszystkie prace przeprowadzić bez zatrudniania profesjonalnej firmy.

Dominik 5 / 5

W mojej ocenie Suchy Dom to w tym momencie najlepszy w Polsce środek do zastrzyków osuszających. Nie rujnuje budżetu i dobrze działa. Sprawdziłem Suchy Dom w ekstremalnych warunkach przy 80% wilgotności! Sprostał wyzwaniu. Od zastosowania minęły 3 lata i na ten moment ściana sucha. Czytałem, że ma działać już zawsze. Zobaczymy.

Sławomir 5 / 5

Uwielbiam płyn Suchy Dom za bezproblemową aplikację, bardzo przystępną cenę w stosunku do popularnych produktów do iniekcji krystalicznej, bezterminową skuteczność i efekty widoczne zaledwie po jakichś 2 tygodniach od iniekcji - w normalnych warunkach klimatycznych. Ściany bez grzyba, więc domownicy zadowoleni.

Justyna 5 / 5

Długo myślałem nad tym, czy kupować ten preparat, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tej marki, jednak w końcu skusiła mnie bardzo korzystna cena, a po rozmowie z panią przez telefon, również standardy obsługi klienta. W chwili wystawiania tej recenzji upływa niecały kwartał od wstrzyknięcia produktu. Mury są faktycznie suche! Nie wiem, jak inni, ale ja środek sprawdziłem na ścianach betonowych. Zamawiajcie bez obaw!

Wioletta 5 / 5

Produkt zakupiony w ubiegłym roku przez internet z polecenia zaprzyjaźnionej firmy budowlanej. Na szczęście okazał się skuteczny. Mury są suche. Przy czym na efekty trzeba było poczekać jakieś 14 dni przy sprzyjającej pogodzie. Zaznaczam, że przy innych produktach do osuszania murów efekty zauważyłem dopiero po około roku, więc rewelacja. Fajnie, że jednorazowa iniekcja wystarcza na tak długo, jak stoi mur. Nie muszę aplikować ponownie.

Adam 5 / 5

Polecam z całego serca! Suchy Dom w prosty sposób się aplikuje samemu i jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Inne środki do osuszania ścian są sporo droższe. Była promocja, więc płaciłem za Suchy Dom około 300 zł za 5 litrów. Podziękowania należą się za bezzwłoczną dostawę i poradę zdalną – naprawdę przyjazny pracownik pracuje w waszym sklepie internetowym. Marka obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki stoi mur. Nie sposób przewidzieć, co będzie za kilkanaście lat. Na ten moment pleśni brak.

Andżelika 5 / 5

Płyn do osuszających zastrzyków krystalicznych sprawdziłem w mieszkaniu z lat 90. Mury były naprawdę mocno zawilgocone. Na efekty czekałem około kilkanaście dni. Znajomy budowlaniec doradził mi, żeby osuszać mury w czasie wiosny. Wtedy Suchy Dom szybko robi się twardy. Ja polecam!

Andrzej 5 / 5

Stosunek jakości do ceny w mojej ocenie super. Produkt zdał egzamin, przyniósł spodziewane efekty, konstrukcja nie nasiąka. W końcu pozbyliśmy się problemu pleśni. Najlepiej wydane pieniądze! Szczerze polecam Suchy Dom każdemu kto zmaga się z pleśnią w domu lub firmie.

Judyta 5 / 5

Według mnie bomba! Dzięki temu produktowi nareszcie udało się nam zwalczyć problem wilgoci na ścianach w starym domu. Produkt do zastrzyków osuszających faktycznie działa tak jak obiecuje producent, a do tego jest znacznie tańszy niż konkurencyjne płyny do zastrzyków osuszających. No i można go zaaplikować samemu.

Bernadeta 5 / 5

Wg mnie Suchy Dom to na ten moment najbardziej skuteczny z dostępnych w sklepach płyn do osuszania ścian. Jest tańszy od konkurentów i rzeczywiście radzi sobie z zawilgoconymi murami. Sprawdziłem preparat w ekstremalnych warunkach przy 70% wilgotności! Poradził sobie. Od aplikacji minęły 2 lata i na razie ściana sucha. Ponoć ma działać długofalowo. To się okaże.

Mirosława 4 / 5

Rekomenduję płyn Suchy Dom za intuicyjną aplikację, bardzo korzystną cenę w odróżnieniu od popularnych produktów o takim samym działaniu, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około 2 tygodniach od wykonania zastrzyków - w sezonie wiosenno-letnim. Mury bez pleśni, więc najemcy szczęśliwi.

Malwina 5 / 5

Miałem dylemat, czy zamówić ten preparat, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tego producenta, jednak w końcu zachęciła mnie niska cena, a po rozmowie z pracownikiem przez telefon, również szacunek do klienta. W chwili publikowania tej recenzji upływa prawie miesiąc od wstrzyknięcia produktu. Mury są w 100% suche! Gdyby ktoś pytał, to środek sprawdziłem na ścianach betonowo-wapiennych. Zamawiajcie śmiało!

Berenika 5 / 5

Produkt zamówiony w ubiegłym roku przez internet z polecenia zaprzyjaźnionej firmy budowlanej. Na szczęście wykonał swoją misję. Ściany są suche. Jednak na efekty musiałem poczekać jakieś 14 dni przy sprzyjającej pogodzie. Podkreślam, że przy innych produktach do osuszania murów efekty dało się dostrzec dopiero po około 6-12 miesiącach, więc wielkie brawa. Idealnie, że jednorazowa aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie muszę powtarzać prac.

Maria 5 / 5

Polecam z czystym sumieniem! Suchy Dom w prosty sposób się wstrzykuje samodzielnie i niewiele kosztuje. Inne środki do osuszania ścian są sporo droższe. W promocji płaciłem za Suchy Dom około 300 złotych za 5 litrów. Podziękowania należą się za bezzwłoczną dostawę oraz pomoc zdalną – wyjątkowo miły pracownik pracuje na waszej infolinii. Marka obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki istnieje mur. Nie sposób przewidzieć, co będzie za kilkanaście lat. Na ten moment daję 10/10 punktów.

Alina 5 / 5

Produkt do osuszania murów użyłem w obiekcie z lat 30. Ściany były bardzo zawilgocone. Na rezultaty musiałem czekać tylko 2 tygodnie. Znajomy budowlaniec doradził mi, żeby osuszać ściany wiosną lub latem. Wówczas preparat błyskawicznie osiąga docelową twardość. W 100% polecam!

Aleksandra 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie najlepszy jaki kiedykolwiek spotkałem. Suchy Dom sprawdził się w moim przypadku, przyniósł deklarowane przez producenta efekty, mur nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyliśmy się problemu grzybu. Najlepiej wydane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdemu kto walczy z grzybami i pleśnią w mieszkaniu.

Bogusława 5 / 5

Według mnie bomba! Dzięki temu produktowi nareszcie udało się nam zwalczyć problem grzyba w starym domu. Produkt do osuszania ścian faktycznie działa tak jak obiecuje producent, a do tego jest znacznie tańszy niż konkurencyjne płyny do osuszania ścian. No i można go zaaplikować samemu.

Łukasz 5 / 5

Z mojego punktu widzenia Suchy Dom to na ten moment najbardziej skuteczny z dostępnych na rynku preparat do zastrzyków krystalicznych. Jest tańszy od konkurentów i faktycznie radzi sobie z zawilgoconymi ścianami. Sprawdziłem środek w ekstremalnych warunkach przy 70% wilgotności! Skutecznie zablokował podciąganie wilgoci. Od osuszania minęły 2 lata i na razie ściana sucha. Na opakowaniu jest napisane, że ma działać bezterminowo. Poczekajmy więc.

Igor 5 / 5

Rekomenduję płyn Suchy Dom za bezproblemową aplikację, bardzo przystępną cenę w odróżnieniu od popularnych produktów do iniekcji, bezterminową skuteczność i docelową twardość zaledwie po jakichś 2 tygodniach od użycia - w sezonie wiosenno-letnim. Ściany osuszone, więc domownicy zadowoleni.

Zofia 5 / 5

Miałem wątpliwości, czy kupić Suchy Dom, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tego producenta, jednak w końcu zachęciła mnie korzystna cena, a po rozmowie z doradcą przez telefon, również miła obsługa klienta. W chwili publikowania tej recenzji upływa prawie miesiąc od aplikacji środka. Mury są zupełnie suche! Chciałbym tylko dodać, że produkt przetestowałam na ścianach betonowo-wapiennych. Zamawiajcie śmiało!

Ludwik 4 / 5

Środek zamówiony w minionym roku online z polecenia przyjaciół. Na szczęście spełnił swoją rolę. Ściany są suche. Jednak na rezultat trzeba było poczekać mniej więcej kilkanaście dni przy ładnej pogodzie. Podkreślam, że przy innych preparatach do iniekcji krystalicznej rezultat można było gołym okiem zobaczyć dopiero po około 1,5 roku, więc za to szóstka. Idealnie, że tylko jedna iniekcja wystarcza na tak długo, jak stoi mur. Nie musicie powtarzać zastrzyków.

Bronisław 5 / 5

Polecam z całego serca! Środek łatwo się aplikuje samemu i jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Konkurencyjne preparaty do iniekcji krystalicznej są znacznie droższe. Kilka tygodni temu udało mi się kupić Suchy Dom za coś koło 380 zł za opakowanie 5l. Dziękuję za szybką realizację i poradę telefoniczną – naprawdę przyjazny doradca pracuje w waszym sklepie internetowym. Producent deklaruje, że działanie jest bezterminowe, dopóki stoi budynek. Nie mogę ocenić, co będzie za kilkadziesiąt lat. Jak na razie nie mam uwag.

Janina 5 / 5

Płyn do osuszających zastrzyków krystalicznych sprawdziłem w mieszkaniu z lat 30. Mury były naprawdę mocno zawilgocone. Na efekty czekałem około 3 tygodnie. Znajomy budowlaniec doradził mi, żeby osuszać mury w czasie wiosny. Wtedy Suchy Dom szybko robi się twardy. Ja polecam!

Filip 5 / 5

Stosunek jakości do ceny moim zdaniem chyba najlepszy na rynku. Środek jest skuteczny, przyniósł pożądane efekty, ściana nie nasiąka. W końcu pozbyliśmy się problemu grzybów i pleśni. Najlepiej wydane pieniądze! Rekomenduję Suchy Dom każdemu kto toczy nierówną walkę z grzybem w budynku mieszkalnym.

Juliusz 5 / 5

Co tu dużo mówić, dla mnie super! Dzięki temu płynowi po latach udało się nam rozwiązać problem wilgoci na ścianach w starym mieszkaniu. Płyn do zastrzyków osuszających rzeczywiście daje pożądane efekty, a do tego jest sporo tańszy niż oferowane przez inne firmy środki do zastrzyków osuszających. No i można przeprowadzić osuszanie bez zamawiania fachowca.

Kazimiera 5 / 5

Wg mnie Suchy Dom to na ten moment najbardziej skuteczny z dostępnych w sklepach płyn do zastrzyków osuszających. Jest niedrogi i rzeczywiście radzi sobie z zawilgoconymi murami. Sprawdziłem preparat w ekstremalnych warunkach przy 70% wilgotności! Poradził sobie. Od aplikacji minęły 2 lata i na razie ściana sucha. Ponoć ma działać długofalowo. To się okaże.

Zbigniew 5 / 5

Rekomenduję preparat Suchy Dom za prostą aplikację, naprawdę atrakcyjną cenę w odróżnieniu od znanych płynów o podobnym działaniu, długoletnią skuteczność i docelową twardość już po około kilkunastu dniach od zaaplikowania - w sezonie wiosenno-letnim. Mury bez wilgoci, więc wszyscy są szczęśliwi.

Krystian 5 / 5

Miałem wątpliwości, czy kupić ten środek, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tej marki, jednak w końcu skusiła mnie korzystna cena, a po rozmowie z doradcą przez telefon, również szacunek do klienta. W chwili wystawiania tej recenzji upływa niecały kwartał od zaaplikowania preparatu. Mury są zupełnie suche! Jeśli to ważne - Suchy Dom zastosowałem na ścianach betonowych. Zamawiajcie bez obaw!

Marlena 5 / 5

Środek zakupiony w tym roku online z polecenia przyjaciół. Na szczęście zdaje egzamin. Mury są suche. Przy czym na rezultat musiałem poczekać jakoś 2-3 tygodnie przy normalnej pogodzie. Zaznaczam, że przy innych płynach do iniekcji krystalicznej rezultat można było dostrzec dopiero po około 2 latach, więc duży plus za to. Fajnie, że pojedyncza aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie musicie powtarzać aplikacji.

Iwona 5 / 5

Polecam każdemu! Suchy Dom w prosty sposób się wstrzykuje samodzielnie i kosztuje grosze. Inne środki do osuszania ścian są sporo droższe. W 2022 roku płaciłem za Suchy Dom około 300 złotych za 5 litrów. Podziękowania należą się za bezzwłoczną dostawę oraz pomoc zdalną – bardzo uprzejmy pracownik pracuje w waszym sklepie. Marka obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki istnieje mur. Nie sposób przewidzieć, co będzie za kilkanaście lat. Na ten moment mury są suche.

Rudolf 4 / 5

Środek do iniekcji zaaplikowałem w nieruchomości z lat czterdziestych. Mury były mocno zawilgocone. Na efekty czekałem jakieś 3 tygodnie. Najlepiej osuszać mury w okresie wiosenno-letnim. Wtedy materiał szybko twardnieje. Oczywiście polecam!

Michał 5 / 5

Stosunek jakości do ceny według mnie bije na głowę konkurencję. Płyn spełnił swoją rolę, przyniósł zakładane efekty, mur nie przenika wilgocią. Nareszcie pozbyliśmy się pleśni z budynku. Najlepiej wydane pieniądze! Polecam Suchy Dom każdemu kto prowadzi wojnę z zawilgoconymi murami w domu, mieszkaniu czy firmie.

Wiesława 5 / 5

Jak dla mnie - odkrycie roku! Dzięki temu preparatowi po wielu latach udało się mi usunąć problem grzyba w starym budynku. Środek do osuszania ścian naprawdę działa tak jak napisano, a do tego jest dużo tańszy niż inne dostępne na rynku produkty do osuszania ścian. No i można wszystkie czynności wykonać bez pomocy fachowca.

Daniel 5 / 5

Według mnie Suchy Dom to w tym momencie najlepszy na rynku środek do osuszania ścian. Jest niedrogi i naprawdę radzi sobie z wilgocią. Przetestowałem produkt w trudnych warunkach przy 80% wilgotności! Zadziałał. Od zastrzyków krystalicznych upłynęły 3 lata i na ten moment mur suchy. Podobno ma działać tak długo jak stoi mur. Zobaczymy.

Alfred 5 / 5

Rekomenduję preparat Suchy Dom za łatwą aplikację, naprawdę niską cenę w odróżnieniu od znanych płynów do iniekcji, bezterminową skuteczność i docelową twardość zaledwie po jakichś kilkunastu dniach od zastosowania - w sezonie wiosenno-letnim. Ściany suche, więc lokatorzy zadowoleni.

Alina 5 / 5

Długo zastanawiałem się, czy zakupić ten płyn, ponieważ nie kojarzyłem zupełnie tego producenta, jednak w końcu zachęciła mnie bardzo niska cena, a po rozmowie ze specjalistą przez telefon, również jakość obsługi klienta. W chwili tworzenia tej recenzji upływa niemal miesiąc od zastosowania płynu. Mury są rzeczywiście suche! Jeśli to dla kogoś ważne, to preparat testowałem na ścianach silikatowych. Zamawiajcie śmiało!

Norbert 5 / 5

Środek zakupiony w ubiegłym roku online z polecenia przyjaciół. Na szczęście działa. Mury są suche. Przy czym na efekty musiałem poczekać jakieś 14 dni przy sprzyjającej pogodzie. Zaznaczam, że przy innych produktach do iniekcji krystalicznej rezultat można było zobaczyć dopiero po około 6 miesiącach, więc brawa dla producenta. Fajnie, że jednorazowa aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie muszę osuszać murów ponownie.

Daria 5 / 5

Polecam amatorom takim jak ja! Preparat w łatwy sposób się wstrzykuje samodzielnie i można go tanio kupić. Podobne płyny do osuszających zastrzyków krystalicznych są nawet dwukrotnie droższe. Dzięki promocji płaciłem za Suchy Dom około 300 złotych za opakowanie o poj. 5 l. Jestem bardzo wdzięczny za sprawną realizację zamówienia oraz pomoc zdalną – zaskakująco pomocny pan pracuje w waszej firmie. Sprzedawca obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki istnieje dom. Zobaczymy jak będzie za kilka czy kilkanaście lat. Aktualnie produkt działa.

Eliza 5 / 5

Płyn do osuszających zastrzyków krystalicznych sprawdziłem w mieszkaniu z lat 60. Mury były mocno zawilgocone. Na efekty czekałem jakieś 2 tygodnie. Podpowiedziano mi, że najlepiej osuszać mury w czasie wiosny. Wtedy materiał szybko twardnieje. Jak najbardziej polecam!

Dagmara 5 / 5

Stosunek jakości do ceny moim zdaniem rewelacyjny. Suchy Dom faktycznie działa, przyniósł deklarowane przez producenta rezultaty, ściana nie ulega zawilgoceniu. Po latach pozbyłem się problemu grzybu. Doskonale zainwestowane pieniądze! Rekomenduję Suchy Dom każdej osobie, która walczy z grzybami i pleśnią w mieszkaniu.

Alicja 4 / 5

Jak dla mnie - odkrycie roku! Dzięki temu płynowi po latach udało się mi rozwiązać problem grzyba w starym mieszkaniu. Środek do osuszania ścian rzeczywiście daje pożądane efekty, a do tego jest sporo tańszy niż inne dostępne na rynku środki do osuszania ścian. No i można wszystkie czynności wykonać bez pomocy fachowca.

Olgierd 5 / 5

Wg mnie Suchy Dom to obecnie najskuteczniejszy z dostępnych w sklepach środek do iniekcji krystalicznej. Mało kosztuje i rzeczywiście radzi sobie z zawilgoconymi murami. Przetestowałem preparat w trudnych warunkach przy 90% wilgotności! Poradził sobie. Od aplikacji upłynęły 4 lata i póki co mur suchy. Ponoć ma działać długofalowo. Zobaczymy.

Mariola 5 / 5

Rekomenduję środek Suchy Dom za bezproblemową aplikację, faktycznie przystępną cenę w odróżnieniu od innych preparatów tego typu, bezterminową skuteczność i docelową twardość zaledwie po jakichś 2-3 tygodniach od użycia - w sezonie wiosenno-letnim. Ściany osuszone, więc domownicy zadowoleni.

Kamila 5 / 5

Miałem dylemat, czy zamówić Suchy Dom, bo nie znałem w ogóle tej firmy, ale ostatecznie przekonała mnie niska cena, a po rozmowie z pracownikiem na infolinii, także miła obsługa klientów. W momencie pisania tej opinii mija niespełna rok od aplikacji środka. Ściany są w 100% suche! Przy czym produkt przetestowałam na murach ceglanych. Kupujcie w ciemno!

Robert 5 / 5

Płyn do iniekcji kupiony w ubiegłym roku w sklepie online z polecenia kolegi. Na szczęście dał radę. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na efekty musiałem poczekać jakieś 14 dni przy sprzyjającej pogodzie. Dodam, że przy innych produktach do zastrzyków osuszających docelowy efekt można było zauważyć dopiero po około 2-3 latach, więc jak najbardziej na plus. Dobrze, że jednorazowa aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie muszę powtarzać osuszania.

Adelajda 5 / 5

Polecam bez wahania! Preparat w łatwy sposób się wstrzykuje samodzielnie i jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Podobne płyny do osuszających zastrzyków krystalicznych są nawet dwukrotnie droższe. Kilka tygodni temu płaciłem za Suchy Dom około 300 złotych za opakowanie o poj. 5 l. Jestem bardzo wdzięczny za sprawną realizację zamówienia oraz pomoc zdalną – naprawdę przyjazny pan pracuje w waszym sklepie internetowym. Sprzedawca obiecuje, że działanie jest na zawsze, dopóki istnieje dom. Zobaczymy jak będzie za kilka czy kilkanaście lat. Aktualnie jest zupełnie sucho.

Joanna 5 / 5

Produkt do osuszających zastrzyków krystalicznych użyłem w domu z lat trzydziestych. Mury były mocno zawilgocone. Na efekty czekałem jakieś 3 tygodnie. Kierowałem się instrukcją producenta, żeby osuszać mury wiosną lub latem. Wtedy materiał szybko twardnieje. Jak najbardziej polecam!

Komentarze użytkowników

Oceń 
Andrzej D 2024-02-09

Osuszanie muru - iniekcja krystaliczna

Środek do osuszania suchego domu professional to skuteczny produkt, którego sam używałem do usuwania wilgoci z wnętrza budynków. Jego specjalna formuła pozwala skutecznie absorbować nadmiar wilgoci z powietrza, co może przyczynić się do zapobiegania problemom związanym z pleśnią, grzybami oraz innymi szkodliwymi efektami wilgoci. Ten profesjonalny środek do osuszania jest często stosowany w miejscach, gdzie wilgoć może być problemem, takich jak piwnice, magazyny czy pomieszczenia o ograniczonej wentylacji. Jego regularne stosowanie może przyczynić się do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach oraz poprawy ogólnego komfortu mieszkańców.

Oceń 
Piotr Barczyński 2024-01-31

Osuszanie ścian iniekcja

Moim zdaniem, Suchy Dom czyli żel krzemionkowy do piwnicy jest obecnie najbardziej efektywnym spośród dostępnych na rynku produktów do zwalczania wilgoci poprzez zastosowanie krystalicznych zastrzyków. Nie nadwyręża budżetu, a faktycznie skutecznie radzi sobie z problemem zawilgoconych ścian. Osobiście przetestowałem płyn w trudnych warunkach, gdy wilgotność wynosiła 70%, i zauważyłem, że skutecznie zatrzymał podciąganie wilgoci. Minęły już 2 lata od procesu osuszania, a mur jest nadal suchy. Na opakowaniu produktu znajduje się informacja, że powinien działać bezterminowo. Będziemy śledzić, czy ta deklaracja rzeczywiście sprawdzi się w praktyce.

Oceń 
Andrzej Duda 2024-01-29

Osuszanie piwnicy od wewnątrz


Osuszanie piwnicy od wewnątrz przy użyciu środka suchego domu to skuteczna metoda radzenia sobie z problemem wilgoci i pleśni. Jestem bardzo zadowolony/a z rezultatów, jakie osiągnąłem/a, korzystając z tego produktu.

Środek suchy dom, który użyłem/a, okazał się być nie tylko łatwy w użyciu, ale także skuteczny w zwalczaniu wilgoci. Po zastosowaniu tego środka, zauważyłem/a znaczną poprawę kondycji mojej piwnicy. Ściany stały się suchsze, a wilgoć została skutecznie usunięta, co przyczyniło się do eliminacji problemu pleśni.

Dodatkowo, cenię sobie fakt, że osuszanie piwnicy od wewnątrz nie wymagało skomplikowanych prac remontowych czy inwazyjnych działań. Produkt działał efektywnie bez konieczności wielkiego nakładu pracy czy kosztownych napraw strukturalnych.

Oceń 
Pan Dokładny 2024-01-28

Osuszanie piwnicy

Preparat umożliwia chemiczne osuszanie ścian, zakupiony w bieżącym roku przez internetowy sklep na polecenie znajomego, specjalisty budowlanego, okazał się skutecznym środkiem do chemicznego osuszania ścian. Na szczęście pełnił swoją funkcję z powodzeniem, skutkując suchymi murami. Warto zaznaczyć, że pełny efekt osuszenia uzyskano po około 2-3 tygodniach, przy normalnych warunkach pogodowych. W porównaniu z innymi dostępnymi płynami do osuszania zastrzykowego, gdzie rezultaty były widoczne dopiero po 6-12 miesiącach, ten preparat zasługuje na pozytywną ocenę. Dodatkowo, zadowalające jest to, że pojedyncza iniekcja wystarcza na dłuższy okres, pod warunkiem, że mur pozostaje nienaruszony. W związku z tym, nie planuję ponawiać tego rodzaju zabiegów.

Oceń 
Ireneusz 2023-04-05

Polecam jak najbardziej!

Produkt łatwo się aplikuje samemu i jest dostępny w niskiej cenie. Konkurencyjne preparaty do zastrzyków osuszających są nieporównywalnie droższe. Był w dobrej cenie, udało mi się kupić Suchy Dom za coś koło 380 zł za 5-litrowe opakowanie. Dziękuję za szybką realizację i poradę telefoniczną – niesamowicie przyjemny człowiek pracuje na infolinii Suchego Domu. Producent deklaruje, że działanie jest bezterminowe, dopóki stoi budynek. Nie mogę ocenić, co będzie za 5-10 lat. Jak na razie jest zupełnie sucho.

Oceń 
Feliks 2023-04-05

Suchy Dom kupiony w zeszłym roku w internecie z polecenia znajom

Na szczęście spełnił swoją rolę. Powierzchnie są suche. Aczkolwiek na rezultaty musiałem poczekać ok. 2 tygodnie przy korzystnej pogodzie. Dodam, że przy innych środkach do osuszania ścian rezultaty zauważyłem dopiero po około roku, więc ekstra. Dobrze, że jedna aplikacja wystarcza na na zawsze. Nie trzeba robić zastrzyków ponownie.

Dodaj opinię o produkcie !

Write a review

Osuszanie Murów - Iniekcja krystaliczna - Suchy Dom Professional 5L

Osuszanie Murów - Iniekcja krystaliczna - Suchy Dom Professional 5L

Chemiczne osuszanie ścian, piwnic, murów, budynków i fundamentów metodą zastrzyków krystalicznych profesjonalnym preparatem krzemionkowym do samodzielnej aplikacji.

Write a review

Pobierz

Ocena strony:

Średnia: 4.7 / 5, głosów: 9947