--> -->
Klej do gresu Zobacz większe

Klej do gresu

35,04 zł

Więcej informacji

Do układania płytek gresowych na ścianach i podłogach betonowych, jastrychach cementowych i anhydrytowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Nie stosować na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. 


PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU 
Podłoże oczyścić z brudu, luźno związanej bądź zwietrzałej zaprawy oraz innych substancji obniżających przyczepność i wyrównać. Podłoża chłonne zagruntować emulsją gruntującą IZOLBET EG. Wyrób jest gotowy do użycia po mechanicznym wymieszaniu z wodą w proporcji 25 kg suchej mieszanki na 5,25- 6 l wody i ponownym wymieszaniu po 5 minutach. Po zarobieniu wodą zaprawa zachowuje przydatność do użycia maksymalnie 3 godziny. Po wymieszaniu zaprawę klejową nanosić na podłoże pacą ząbkowaną o wielkości ząbków zależnej od wielkości płytki i stopnia nierówności podłoża, w celu osiągnięcia warstwy klejowej o grubości od 2 mm do 6 mm. Maksymalny czas (czas otwarty) dociśnięcia płytek po naniesieniu kleju wynosi 20 minut (przy podłożu małochłonnym). Użytkowanie posadzki rozpocząć nie wcześniej niż po 24h. Nakładać w temperaturze od +5°C do +25°C. 

ZUŻYCIE KLEJU 
Ok. 1,5 kg na 1 m2 na każdy 1 mm grubości warstwy zaprawy. Zużycie w praktyce zależne jest od stopnia nierówności podłoża oraz rodzaju płytek. 

OPAKOWANIA 
25 kg, worki wentylowe wielowarstwowe. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
W fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, zalecane na paletach. Chronić przed wilgocią. 
Przydatność do użycia: 9 m-cy od daty produkcji. 

WARUNKI GWARANCJI 
Stosować ściśle wg zaleceń Producenta oraz zasad sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Komentarze użytkowników

Write a review

Klej do gresu

Klej do gresu

Write a review