--> -->
Gładź szpachlowa biała Zobacz większe

Gładź szpachlowa biała

21,57 zł

Więcej informacji

Masa wykończeniowa do uzyskiwania białych, gładkich i równych powierzchni o wysokiej jakości na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ściany betonowe. Może być stosowana do uzupełniania ubytków w ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń. 

Właściwości
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością i plastycznością, po zatarciu tworzy doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. 

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być czyste, stabilne, wolne od kurzu i brudu. Podłoża betonowe należy zagruntować środkiem gruntującym typu „betokontakt”, natomiast podłoża o niestabilnej strukturze odpowiednim środkiem gruntującym zalecanym przez producenta gładzi. 

Przygotowanie i sposób użycia 
Wsypać suchą mieszankę do czystej, chłodnej wody w proporcji 6,5 l wody na 10 kg suchej zaprawy i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednolitej konsystencji, pozbawionej zbryleń. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej wymieszaniu po 5 minutach i zachowuje swoje właściwości w ciągu około 1 godziny, po tym czasie następuje wiązanie gipsu. Maksymalna grubość warstwy – 2 mm. W celu uzyskania lepszej jakości powierzchni można wykonać drugie szpachlowanie. Temperatura pomieszczeń , w których wykonuje się szpachlowanie powinna wynosić min 5°C. Zaleca się wentylowanie lub wietrzenie pomieszczeń. 

Zużycie 
Średnie zużycie wynosi 1 kg masy na 1m2 powierzchni, na każdy 1 mm grubości warstwy. 

Narzędzia 
Wiertarka z mieszadłem, niekorodujące pace i szpachle, papier ścierny lub siatka ścierna, wiadro plastykowe. Narzędzia należy czyścić czystą woda, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki zmyć środkiem do usuwania pozostałości po zaprawie. 

Opakowania 
Worki papierowe z wkładką foliową w porcjach 20 kg. 

Przechowywanie 
Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane na paletach), w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii. 

Uwaga !
Wyrób zawiera produkty alkaliczne i w przypadku zabrudzenia oczu należy je obficie przemyć wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem. 

Gwarancja
Stosować ściśle wg zaleceń Producenta. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. 

Deklaracja zgodności 
Produkt spełnia wymagania normy PN-B-30042:1997 oraz posiada 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1691/01/2003. 
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2 z dnia 04.02.2005. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.