--> -->
Gips szpachlowy Zobacz większe

Gips szpachlowy

33,49 zł

Więcej informacji

Do szpachlowania wstępnego i właściwego powierzchni gipsowych, betonowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, betonu komórkowego, ścian działowych z płyt Pro-Monta i płyt kartonowo-gipsowych. 
Właściwości 
Spoiwo gipsowe o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, wysokiej elastyczności i plastyczności. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, brudu i resztek powłok malarskich. Podłoża betonowe winny być zagruntowane środkiem gruntującym typu „betokontakt”, natomiast podłoża o niestabilnej strukturze odpowiednim środkiem gruntującym zalecanym przez producenta gipsu szpachlowego. Szpachlowanie tynków cementowych, cementowo-wapiennych oraz powierzchni betonowych może odbywać się bez gruntowania podłoża po 28 dniach, a najlepiej po 40 dniach od ich wykonania. Na podłożach cementowych „świeżych” bez gruntowania podłoża może wystąpić zjawisko pękania warstwy zaszpachlowanej. 

Przygotowanie i sposób użycia 
Wsypać masę szpachlową do czystej i chłodnej wody w proporcji ok. 6,5 l wody na 10 kg suchej zaprawy i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła do jednolitej konsystencji, pozbawionej zbryleń . Zaprawa nadaje się do użycia po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,2 h. Gips szpachlowy należy rozprowadzić równomiernie metalową pacą silnie dociskając zaczyn do podłoża, a następnie wygładzić go. Maksymalna grubość warstwy – 2 mm. Po wyschnięciu zaszpachlowane miejsca w których nie uzyskano wymaganych gładzi należy wyszlifować. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się szpachlowanie, powinna wynosić nie mniej niż 5°C. Zaleca się wentylowanie lub wietrzenie pomieszczeń. 

Zużycie
Szpachlowanie wstępne do 2 kg na m2 powierzchni. Szpachlowanie dwuwarstwowe od 3 do 5 kg m2 powierzchni. 

Narzędzia
Wiertarka z mieszadłem, niekorodujące pace i szpachle, papier ścierny lub siatka ścierna, wiadro plastykowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki zmyć środkiem do usuwania pozostałości po zaprawie. 

Opakowania 
Worki papierowe z wkładką foliową w porcjach 25 kg. 

Przechowywanie
W fabrycznie zamkniętych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane na paletach), w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem parti. 

Uwaga !
Wyrób zawiera produkty alkaliczne i w przypadku zabrudzenia oczu należy je obficie przemyć wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem. 

Gwarancja
Stosować ściśle wg zaleceń Producenta. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. 

Deklaracja zgodności 
Produkt spełnia wymagania normy PN-B-30042: 1997 oraz posiada 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0849/01/2005. 
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1 z dnia 04.02.2005. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Komentarze użytkowników

Write a review

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy

Write a review